2017-05-30 16:37Pressmeddelande

Workshop i värmländskt värdskap

Visit VärmlandVisit Värmland

Visit Värmland har i sitt projekt Hållbar Besöksnäring tagit fram en workshop och utbildning i värdskap för besöksnäringen i Värmland.

Attraktiva Värmland tog 2010 fram grunden till workshopen i form av en digital utbildning som Visit Värmland nu vidareutvecklat och omarbetat till ett workshopkoncept för besöksnäringen.

- Visit Värmlands uppdrag är att få fler besökare till Värmland. Vi tror att värdskapsutbildningen kan bidra till att stärka Värmlands position eftersom ett gott värdskap är en förutsättning för att lyckas få gästen att återkomma och att rekommendera Värmland, säger Jonas Jacobsson vd på Visit Värmland.

Värdskaps-workshopen är utformad för att kunna genomföras enskilt och/eller i grupp.

- Vi har tagit fram en workshop för att stärka värdskapet hos företagen i Värmlands besöksnäring, säger Cecilia Fjellman projektledare Hållbar Besöksnäring hos Visit Värmland. Delen som genomförs enskilt har vi valt att kalla digital värdskapsutbildning. Den digitala utbildningen och workshopen kan gärna användas tillsammans. Workshopen kan till exempel vara en del av en introduktionsdag för säsongspersonal som sedan gör den digitala utbildningen på egen hand.

O-Ringen använder workshopen inför sommarens event i Arvika och den digitala utbildningen har även skickats ut till de cirka 100 funktionärer som arbetade under Riksidrottsmötet i Karlstad.

- Vi använde oss av workshopen där vi i grupp diskuterade värdskap och sedan uppmanade vi alla våra funktionärer att de skulle göra den digitala värdskapsutbildningen. För oss var det viktigt att våra gäster på Riksidrottsmötet skulle mötas av värdskap i världsklass och Visit Värmlands utbildning var ett bra verktyg för oss att använda för att nå dit, säger Petra Ericsson verksamhetsledare på Värmlands Idrottsförbund.

- Målsättningen är att alla i Värmland som möter en gäst får ta del av den kostnadsfria värdskapsutbildningen, säger Cecilia.

För mer information kontakta
Cecilia Fjellman, projektledare Hållbar Besöksnäring, Visit Värmland
E-post: cecilia.fjellman@visitvarmland.se, tel. 054-776 60 07

Läs mer om workshop i värdskap
visitvarmland.se/vardskap

Projektet Hållbar Besöksnäring ska stärka besöksnäringen i Värmland genom att stimulera till ökad konkurrenskraft och ökad tillväxt bland företag. Projektet syftar också till att skapa en innovativ regional plattform med tydlig samordning och samverkan. Hållbar Besöksnäring finansieras genom Europeiska regionala utvecklingsfonden. 


Om Visit Värmland

Visit Värmland arbetar för besöksnäringen i Värmland. Våra tillgångar är våra medlemmar; företag, föreningar, organisationer och kommuner som tillsammans jobbar för att stärka och utveckla en hållbar värmländsk besöksnäring.


Kontaktpersoner

Mia Landin
Vd
Mia Landin
Frida Jansson Högberg
Kommunikatör
Frida Jansson Högberg
Jenny Nohrén
Kommunikatör
Jenny Nohrén
Andreas Norum
Projektledare Visit Värmland
Andreas Norum
Projektledare
Niclas Wikman