2021-04-21 08:00Pressmeddelande

Visit Värmlands nya styrelse

Visit VärmlandVisit Värmland

Under föreningsstämman i Visit Värmlands Ekonomisk förening den 20 april valdes den nya styrelsen. Stämman gick på valberedningens slutliga förslag på styrelse med åtta ledamöter samt ordförande för 2021. Till ny ordförande i styrelsen valdes Lena Melesjö Windahl, med en gedigen meritlista från både den akademiska världen och demokratiska förtroendeuppdrag som bland annat kommunstyrelseordförande, landstingsråd och regionstyrelseledamot.

— Som ordförande i Visit Värmland vill jag bidra med bland annat strategiskt tänkande tillsammans med alla inblandade. Besöksnäringen är en av Sveriges viktigaste basnäringar, resultat ska uppnås och näringen ska få bättre förutsättningar att utvecklas. Till Värmland kommer redan ett stort antal besökare, men det finns utrymme för mer hållbar tillväxt, säger Lena Melesjö Windahl ny ordförande i Visit Värmland.

Linda Ryan Bengtsson, Henrik Forsberg och Lars Sätterberg valdes in i styrelsen som nya ledamöter.

— Jag forskar på besöksnäringen och i mitt framtida arbete i Visit Värmlands styrelse vill jag bidra med mina erfarenheter av att jobba med innovation och digitalisering. Jag har även vana att titta på ansökningar för finansiering av olika projekt och har deltagit i framtagandet av Region Värmlands Smart Specialiseringsstrategi. Det känns bra att kunna bidra till Visit Värmlands viktiga arbete i att stötta och utveckla Värmlands besöksnäring under och post covid-19, säger Linda Ryan Bengtsson lektor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Karlstads universitet.

— Som tidigare marknadschef i bilbranschen tar jag med mig att jag tror på varje medarbetares engagemang i vardagen och den gemensamma viljan att överträffa förväntningar i varje möte med kunder, partners och kollegor och kan bidra med nytänkande ur ett marknadsperspektiv, säger Henrik Forsberg vd på Helmia Bil.

— I min yrkesroll har jag ofta varit inblandad i utvecklingsprojekt med koppling till besöksnäringen. Några exempel är tillkomsten av Karlstad CCC och Sandgrund Lars Lerin och jag är nu utvecklingschef i Hagfors kommun. Jag hoppas kunna bidra till arbetet genom min långa erfarenhet av kommunala utvecklingsprocesser och mina nätverk inom inte minst det offentliga Värmland men även att öka förståelsen för att stad och land är ömsesidigt beroende av varandra om vi ska ha en framgångsrik utveckling, säger Lars Sätterberg utvecklingschef Hagfors kommun.

Det finns ett stort intresse från besökare, både svenska som internationella, som vill ta del av det naturliga, traditionella och genuina som Värmland har att erbjuda. Den aktiva bearbetning som Visit Värmland gjort mot utländska marknader i kombination med ökningen av den nationella turismen visar ett fortsatt ökat intresse för Värmland som destination. Nu fortsätter Visit Värmlands arbete med att stärka, utveckla och tillhandahålla en hållbar och högkvalitativ infrastruktur av boende, aktiviteter, mat och dryck för besökare och befolkning som vill upptäcka och utforska regionen.

— Det är en bra sammansättning i den nya styrelsen med breda erfarenhetsområden som kommer Visit Värmland till godo. Styrelsen har ett viktigt uppdrag när vi tillsammans ska ta besöksnäringen vidare mot framtiden och fortsätta utvecklas mot en hållbar, värdeskapande och attraktiv näring som skapar förutsättningar för världens bästa Värmland, säger Mia Landin vd på Visit Värmland.

Till ny valberedning för Visit Värmlands Ekonomisk förening valdes Patrik Ekman från Ekman Invest/Ekman Event, Mattias Nord, Karlstad Congress Culture Centre och Eva Larsson, Torsby kommun.

Här hittar du Visit Värmlands styrelse 2021: https://www.visitvarmland.org/sv/styrelsen


Om Visit Värmland

Visit Värmland arbetar för besöksnäringen i Värmland. Våra tillgångar är våra medlemmar; företag, föreningar, organisationer och kommuner som tillsammans jobbar för att stärka och utveckla en hållbar värmländsk besöksnäring.


Kontaktpersoner

Mia Landin
Vd
Mia Landin
Frida Jansson Högberg
Kommunikatör
Frida Jansson Högberg
Jenny Nohrén
Kommunikatör
Jenny Nohrén
Andreas Norum
Projektledare Visit Värmland
Andreas Norum
Projektledare
Niclas Wikman