2017-06-02 16:06Pressmeddelande

Visit Värmlands medlemsföretag utvecklas enligt Swedish Welcome

Visit VärmlandVisit Värmland

Under våren har åtta av Visit Värmlands medlemsföretag deltagit i konceptet Swedish Welcome. Swedish Welcome erbjuder en utvecklingsmetod för turismaktörer som utgår från ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Metoden bygger på att auktoriserade rådgivare besöker företagen och identifierar verksamheternas styrkor och förbättringsområden så att företaget kan skapa en bättre gästupplevelse och en hållbar utveckling.

- Alla företagen fick besök av en rådgivare från Swedish Welcome som gjorde ett första besök anonymt. Rådgivaren tittade på verksamheten utifrån gästperspektivet med allt från bokning till hur det fungerar på plats. Rådgivarens andra besök var ett bokat möte där företagen fick återkoppling och feedback. Efter de två besöken fick företagen en skriftlig rapport med förslag att arbeta vidare utifrån, säger Cecilia Fjellman projektledare för Hållbar Besöksnäring på Visit Värmland.

Rådgivaren mäter verksamheten på drygt hundra punkter inom tio olika områden och Swedish Welcome-metodens syn på kvalitet utgår från gästen, gästens behov och förväntningar. Områdena som rådgivaren går igen är: värdskap, gästinformation, interiör och exteriör, städning, mat och dryck, tillgänglighet, trygghet, utrustning, ledning och styrning. samt energi, vatten och avfall.

- För oss var Swedish Welcome mycket bra. Rådgivaren satte fingret på saker vi egentligen kanske redan visste men nu blev det svart på vitt och en spark i baken, säger Patrik Ekman, vd på Stadshotellet i Kristinehamn.

Tipsen från rådgivaren kan handla om allt från bättre ljud under en guidad visning, skyltning, hur man svarar i telefon och att komma ihåg att berätta för gästen som kommit med bil vart det finns parkeringsmöjligheter.

- Det är lätt att bli hemmablind och Swedish Welcome-metoden gör företagen medvetna om både sina starka sidor och brister som ofta är ganska lätta att åtgärda, vilket ger personalen både motovation och inspiration att fortsätta utveckla verksamheten. Utvärderingarna visar att de deltagande företagen är väldigt nöjda och vi hoppas att fler värmländska företag kan ta del av och utvecklas enligt Swedish Welcome, avslutar Cecilia.

Visit Värmlands medlemsföretag som deltagit i Swedish Welcome
Ölme Prästgård, Stadshotellet i Kristinehamn, Guesthouse Eleven, Selma Spa,
Ulvsby Herrgård, Värmlands Museum, Klässbols Linneväveri och Sahlströmsgården.

För mer information kontakta
Cecilia Fjellman, projektledare Hållbar Besöksnäring, Visit Värmland
E-post: cecilia.fjellman@visitvarmland.se, tel. 054-776 60 07

Läs mer om Swedish Welcome på http://www.swedishwelcome.se

Projektet Hållbar Besöksnäring ska stärka besöksnäringen i Värmland genom att stimulera till ökad konkurrenskraft och ökad tillväxt bland företag. Projektet syftar också till att skapa en innovativ regional plattform med tydlig samordning och samverkan. Hållbar Besöksnäring finansieras genom Europeiska regionala utvecklingsfonden. 


Om Visit Värmland

Visit Värmland arbetar för besöksnäringen i Värmland. Våra tillgångar är våra medlemmar; företag, föreningar, organisationer och kommuner som tillsammans jobbar för att stärka och utveckla en hållbar värmländsk besöksnäring.


Kontaktpersoner

Mia Landin
Vd
Mia Landin
Frida Jansson Högberg
Kommunikatör
Frida Jansson Högberg
Jenny Nohrén
Kommunikatör
Jenny Nohrén
Andreas Norum
Projektledare Visit Värmland
Andreas Norum
Projektledare
Niclas Wikman