2019-05-15 10:45Pressmeddelande

​Visit Värmland växer

Visit VärmlandVisit Värmland

Visit Värmland förstärker från och med 14 maj med en ny resurs inom området analys och statistik.

Vi välkomnar Anna Pénaber som har lång erfarenhet inom både administration, statistik, analys och turism. Anna är nyinflyttad till Karlstad och har tidigare studerat på Mittuniversitetet men även bott och verkat i Jämtland sedan 2010. Anna har dessutom drivit egen verksamhet inom besöksnäringen.

– På Visit Värmland kommer Anna att arbeta med framförallt statistik och analys för att vi skall vara än bättre rustade att möta både vår samtid och framtid då detta blir än viktigare inom besöksnäringen. Anna kommer att tillföra vårt team viktiga insikter för vårt framtida arbete med att marknadsföra Värmland, säger Visit Värmlands vd Mia Landin. Vi kommer att kunna fokusera på att göra rätt saker i rätt kanaler med nya möjligheter till insikter före, att utvärdera efter och se vilka effekter som uppnås.

Visit Värmland har också gått med i samarbetet Buisness Inteligence Syd som är ett statistiksamarbete där de sex regionala turismorganisationerna Destination Småland, Tourism in Skåne , Region Halland, Smålandsturism i Jönköping, Region Blekinge och Regionförbundet i Kalmar Län ingår.

Samarbetet har som syfte att samverka och kraftsamla resurser för att stärka de regionala turismorganisationernas funktion och uppnå en starkare kunskapsöverföring kring näringens omfattning, utmaningar, nyckeltal och trender.

– Syftet och bakgrunden till samarbetet är att vi kan uppnå synergier och samverka kring analys, statistik, omvärldsbevakning samt kunskapsöverföring och vi behöver inte uppfinna hjulet på nytt när det redan finns ett väl fungerande koncept. Vi kommer att kunna ta del av löpande rapporter för månadsstatistik, gemensamma nyckeltal och underlag, systematisk omvärldsanalys och analysarbete. Det kommer att ge oss goda insikter internt i organisationen men i förlängningen även externt hos våra Värmländska besöknsäringsföretag och våra intressenter, säger Mia Landin.


Om Visit Värmland

Visit Värmland arbetar för besöksnäringen i Värmland. Våra tillgångar är våra medlemmar; företag, föreningar, organisationer och kommuner som tillsammans jobbar för att stärka och utveckla en hållbar värmländsk besöksnäring.


Kontaktpersoner

Mia Landin
Vd
Mia Landin
Frida Jansson Högberg
Kommunikatör
Frida Jansson Högberg
Jenny Nohrén
Kommunikatör
Jenny Nohrén
Andreas Norum
Projektledare Visit Värmland
Andreas Norum
Projektledare
Niclas Wikman