2020-12-18 08:20Pressmeddelande

Visit Värmland tar över Värmlandsleder

Visit VärmlandVisit Värmland

Visit Värmland tar över ansvaret som regional samordnare för kvalitetssäkrade vandringsleder, Värmlandsleder från och med 2021. Kvalitetsmärkningen Värmlandsleder utvecklades under ett projekt som drevs av Hushållningssällskapet finansierat av Landsbygdsprogrammet med Ylva Gustafsson som projektledare. Föreningen Värmlandsleder har haft ansvaret sedan den bilades 2011. Det har sedan starten och den första godkända Värmlandsleden, Järnleden i Kristinehamn, kontinuerligt tillkommit nya leder som anslutit till systemet och idag finns 16 godkända Värmlandsleder runtom i länet. Arbete med fler leder är på gång. Huvuduppgifterna för samordningen är att kontrollera och godkänna nya leder som vill ansluta till systemet, att godkända leder fortsätter upprätthålla kvalitetskraven samt att marknadsföra de kvalitetssäkrade Värmlandslederna samlat.

– Föreningen Värmlandsleder startades för att säkra en fortsättning efter olika projekt för att utveckla vandringsturismen i Värmland där bland annat ett system för kvalitetssäkring av vandringsleder utarbetades. Frågan om hur systemet med Värmlandsleder skall leva vidare och kunna utvecklas har under flera år varit en fråga för föreningen som har små resurser. Vandring har blivit alltmer populärt och blivit en allt viktigare fråga för många, såväl inom besöksnäring som för folkhälsa och friluftsliv. En god infrastruktur med välskötta leder, där det finns avtal med markägare, tillgänglig information om lederna och att vistas i naturen är viktigt för alla dessa aspekter. Genom att nu lämna över till Visit Värmland har vi säkrat systemet och får en stark aktör för fortsatt utveckling, säger Mattias Dahlman ordförande i föreningen Värmlandsleder.

I Värmland pågår flera olika projekt som alla kommer att bidra till att etablera Värmland som en kvalitetssäkrad och attraktiv destination inom naturturism. Projektet Biking Värmland syftar till att ställa i ordning ett antal kvalitetssäkrade MTB-leder och etablera ett kvalitetssäkringssystem för MTB-leder enligt samma princip som Värmlandsleder. Även här är tanken att Visit Värmland ska ta ansvaret för fortsatt drift av kvalitetssäkringssystemet efter projektets slut. Det pågår också två projekt för att certifiera Nationella cykelleder för så kallad leisurecykling eller turistcykling. Unionsleden mellan Karlstad och Moss är godkänd och invigs i maj 2021. Vänerleden som sträcker sig runt Vänern genom både Värmland och Västra Götaland har en ansökan hos Trafikverket och inväntar handläggning. I tillägg har vi Klarälvsbanan med 9 mil bilfri asfalt som riktar sig mot samma typ av cyklister.

– Vi är glada och stolta över att tillsammans med drivkrafterna inom föreningen Värmlandsleder nu kunna införliva ett projekt i vår ordinarie verksamhet. Att arbeta med kvalitetssäkrade leder är viktigt ur flera perspektiv. Dels för att säkra upplevelsen hos vandraren eller cyklisten, men lika viktigt är att det är förankrat hos markägare och att det finns en långsiktig plan för hur en led ska underhållas och utvecklas. Det ger också en bättre bild av vad Värmland som destination har att erbjuda om utbudet presenteras samlat, säger Andreas Norum projektledare på Visit Värmland.

Genom ett pågående projekt ”Rådgivning för leder inom friluftsliv och turism” som Länsstyrelsen Värmland äger kan rådgivning erbjudas till den som är intresserad av att kvalitetssäkra sin led som Värmlandsled eller Biking Värmlandled.

För mer information:

Mattias Dahlman, ordförande föreningen Värmlandsleder 070 – 663 70 30.
Andreas Norum, projektledare Visit Värmland, 054 – 776 60 06.


Om Visit Värmland

Visit Värmland arbetar för besöksnäringen i Värmland. Våra tillgångar är våra medlemmar; företag, föreningar, organisationer och kommuner som tillsammans jobbar för att stärka och utveckla en hållbar värmländsk besöksnäring.


Kontaktpersoner

Mia Landin
Vd
Mia Landin
Frida Jansson Högberg
Kommunikatör
Frida Jansson Högberg
Jenny Nohrén
Kommunikatör
Jenny Nohrén
Andreas Norum
Projektledare Visit Värmland
Andreas Norum
Projektledare
Niclas Wikman