2022-03-03 09:00Pressmeddelande

Visit Värmland tar över samordningsansvaret för Biking Värmland

Visit VärmlandVisit Värmland

Till kommande cykelsäsong finns totalt 96 mil kvalitetssäkrade mountainbikeleder i Värmland, genom projektet Biking Värmland. I slutet av förra året blev de sista lederna klara och godkända. Projektet som nu avslutas kommer att drivas vidare som kvalitetssäkringssystem och samordnas av Visit Värmland.

En grund är lagd för fortsatt utveckling av Värmland som en cykeldestination genom Biking Värmland-systemet som tagits fram i samverkan mellan ideella föreningar och kommuner. Syftet med projektet var att tillsammans med kommunerna stärka Värmland som en hållbar cykeldestination och nu pågår fortsatt arbete på flera håll för att anlägga ytterligare leder som skall anslutas till systemet Biking Värmland.

– Vi ser fram emot att fortsätta utveckla Biking Värmland-systemet tillsammans med alla kommuner och övriga aktörer. Vi kommer nu att förvalta systemet och fortsätta att vidareutveckla Värmland som hållbar cykeldestination. Utvecklingen av kvalitetssäkringssystemet möjliggjordes genom projektet och har resulterat i ett strukturerat sätt att arbeta vidare med MTB-leder i regionen. Lederna är en värdefull tillgång i Visit Värmlands affärsutveckling och marknadsföring, säger Andreas Norum, projektledare på Visit Värmland.  

  Genom projektet skapades 96 mil mountainbikeleder som finns i 8 av länets kommuner och sammanlagt finns över 60 leder som utgår från 20 startplatser med informationstavlor om lederna. En viktig utveckling för Värmland som nu kan erbjuda ett brett och attraktivt utbud av hållbara och kvalitetssäkrade MTB-leder. Filipstads kommun har varit projektägare för det regionala projektet som nu avslutas och kvalitetssäkringssystemet kommer att förvaltas av Visit Värmland.

  – En viktig del i projektet var att skapa ett system för långsiktigt hållbara och kvalitetssäkrade mountainbikeleder där det ska vara enkelt för besökare att hitta leder som håller god nivå, är välskötta, markerade och graderade efter olika svårighetsnivåer. Vi är otroligt nöjda med resultatet och ser fram emot att systemet blir en standard för utvecklingen av kvalitetssäkrade leder som lever vidare via Visit Värmland, säger Mattias Dahlman projektledare Biking Värmland.

   Projektet har pågått sedan hösten 2018 fram till nu med målet att skapa ett gemensamt system för mountainbikeleder i Värmland vilket innebär gemensam skyltning, information och svårighetsgradering, avtal med markägare, plan för skötsel och organisation. Lederna blir därmed långsiktigt hållbara och möjliggör gemensam marknadsföring. Projektet genomfördes som en insats för att förbättra besöksnäringsföretagens förutsättningar att utveckla cykelturism i Värmland och för att förbättra allmänhetens förutsättningar för ett aktivt fritids- och friluftsliv genom cykling.

   Projektet har finansierats av
   Länstyrelsen (Landsbygdsprogrammet, EU:s landsbygdsfond), Region Värmland, kommunerna Torsby, Hagfors, Eda, Arvika (Arvika CK), Sunne, Filipstad (CK Filipstad), Årjäng, Säffle, Kils, Karlstad (OK Tyr), Kristinehamn (Kristinehamns CK), samt Sparbanksstiftelsen ALFA, Westra Wermlands sparbank och Fryksdalens sparbank.

   För mer information, kontakta:
   Mattias Dahlman, projektledare Biking Värmland, tel 070 663 70 30.
   Andreas Norum, projektledare Visit Värmland, andreas.norum@visitvarmland.com, tel 054 776 60 06.


   Om Visit Värmland

   Visit Värmland arbetar för besöksnäringen i Värmland. Våra tillgångar är våra medlemmar; företag, föreningar, organisationer och kommuner som tillsammans jobbar för att stärka och utveckla en hållbar värmländsk besöksnäring.


   Kontaktpersoner

   Mia Landin
   Vd
   Mia Landin
   Frida Jansson Högberg
   Kommunikatör
   Frida Jansson Högberg
   Jenny Nohrén
   Kommunikatör
   Jenny Nohrén
   Andreas Norum
   Projektledare Visit Värmland
   Andreas Norum
   Projektledare
   Niclas Wikman