2021-02-24 14:56Pressmeddelande

Visit Värmland samverkar för ett nationellt ramverk kring vandringsleder i Sverige

Visit VärmlandVisit Värmland

På en direktsänd kunskapsdag i Falun förra veckan presenterades för första gången kvalitetskriterier för hur Sverige kan arbeta med utveckling av vandringsleder i framtiden. Kvalitetskriterierna är första steget i ett gemensamt nationellt ramverk som ska ge hela landet förutsättningar att arbeta enligt gemensamma standards och regelverk kring ledutveckling.

– Naturturism är den gren av besöksnäringen som växer allra snabbast och vandring är den mest efterfrågade aktiviteten. Därför är det viktigt att vi har ett gemensamt system över hela landet som säkerställer långsiktighet, hållbarhet och kvalitet på våra leder och samtidigt hjälper oss att balansera olika intressentgruppers behov, såväl markägare, besökare som lokalbefolkning, säger Mia Landin vd på Visit Värmland.

För ett år sen startade arbetet med att ta fram ett nationellt ramverk. Det är första gången en nationell mobilisering kring ett projekt sker på detta sett, där projektorganisationen hämtar kunskap från hela landet. Projektet delfinansieras genom ett unikt samarbete mellan Jordbruksverket och Tillväxtverket.

– Värmland har länge varit i framkant av utvecklingen av kvalitetssäkrade leder i Sverige genom vårt system för ”Värmlandsleder” och det är roligt att vi kan vara med och bidra med vår kunskap i utvecklingen av ett nationellt ramverk för kvalitetssäkrade leder, säger Andreas Norum projektledare på Visit Värmland.

En tillsatt projektgrupp och referensgrupp har under senaste året arbetat intensivt, tillsammans med ”led-Sverige”, för att ”sätta” kriterierna. De presenterades i sin helhet på kunskapsdagen den 11 februari som drog deltagare från hela landet. Hela 250 personer lyssnade och interagerade genom chatt och enkäter. Talarna utgjordes av representanter från myndigheter såsom Tillväxtverket, Naturvårdverket, Lantmäteriet och Jordbruksverket. Även STF Svenska Turistföreningen, Visit Dalarna, Naturturismföretagen och Pilgrim i Sverige fanns representerade.

– Det var en historisk dag när kvalitetskriterierna presenterades. Vi ser ett stort behov av ett ramverk. Allt fler besökare söker sig ut i naturen och det ökade trycket på lederna innebär större slitage och belastning på vissa platser. Detta understryker behovet av kraftsamling kring ett gemensamt ramverk som kan hantera detta, berättar Pia Jönsson Rajgård, vd på Tourism in Skåne AB och styrelseordförande i STF.

I nästa steg arbetar projektet vidare med att ta fram en verktygslåda och ett pedagogiskt processverktyg för att hela led-Sverige nu ska kunna börja arbeta enligt ramverket.

Om projektet

Projektet Nationellt ramverk för vandringsleder pågår under tre år och finansieras genom ett unikt samarbete mellan Jordbruksverket och Tillväxtverket. Tourism in Skåne AB är projektägare och Visit Dalarna ansvarar för projektledning. Turistrådet Västsverige, Visit Värmland, Region Västerbotten och Linköpings stift ingår också i projektorganisationen.

Kontakt för mer information:
Andreas Norum, projektledare Visit Värmland, andreas.norum@visitvarmland.com, tel 054-776 60 06


Om Visit Värmland

Visit Värmland arbetar för besöksnäringen i Värmland. Våra tillgångar är våra medlemmar; företag, föreningar, organisationer och kommuner som tillsammans jobbar för att stärka och utveckla en hållbar värmländsk besöksnäring.


Kontaktpersoner

Mia Landin
Vd
Mia Landin
Frida Jansson Högberg
Kommunikatör
Frida Jansson Högberg
Jenny Nohrén
Kommunikatör
Jenny Nohrén
Andreas Norum
Projektledare Visit Värmland
Andreas Norum
Projektledare
Niclas Wikman