2020-12-21 09:17Pressmeddelande

​Visit Värmland i ny samverkan med Värmlands hembygdsföreningar

Visit VärmlandVisit Värmland

Visit Värmland ska tillsammans med Värmlands hembygdsföreningar samverka för att attrahera nya målgrupper, locka fler besökare och skapa konkurrenskraftiga affärsmöjligheter. Målet med samarbetet är att föra vidare det starka kulturarv som hembygdsföreningarna förvaltat i generationer, öka tillväxten och stärka föreningslivet i gles- och på landsbygd. Resultatet blir en dynamisk utveckling där inte bara besöksnäringen utvecklas och stärks i området, utan även där nya generationer attraheras att förvalta och ta arvet vidare via ett starkt föreningsliv.

– Vi ser en stor utvecklingspotential på de platser där hembygdsföreningarna finns i Värmland. Genom vår samverkan kan vi nu utöka platsernas attraktivitet och föra vidare det arv som hembygdsföreningarna förvaltat genom tiderna. Människorna bakom hembygdsföreningarna besitter en enorm kunskap som vi tillsammans kan ta vara på, men också vidareutveckla för att skapa ett starkare föreningsliv och en hållbar framtid för hembygdsföreningarna, säger Mia Landin, vd på Visit Värmland.

I Värmland finns det idag totalt 106 hembygdsföreningar som har stor betydelse för Värmlands natur och kulturturism och de har länge varit viktiga evenemangsskapare som stärkt Värmlands varumärke. Hembygdsföreningarna står för mycket av den evenemangskultur som vi har idag. De har byggt upp en kultur av att erbjuda sevärdheter, utställningar, olika typer av firande, som midsommar vilket förenat människor i alla generationer. 2021 firar Värmlands Hembygdsförbund och Ransäters hembygdsförening 100 år. För att främja det föreningsliv som byggts upp kommer nu Visit Värmland tillsammans med Värmlands hembygdsföreningar vidareutveckla och stärka föreningarna men också platserna som de verkar på för att ta ytterligare kliv in i framtiden.

– Hembygdsgårdarna i Värmland bidrar i stor utsträckning till att föra samman människor under hela året. Dels genom att arrangera olika aktiviteter, men även genom att vara en viktig resurs i andra sammanhang där lokaler kan ställas till förfogande i samband med till exempel konferenser, sammanträden eller utställningar. Jag ser fram emot att samverka med Visit Värmland för att öka vår digitala mognad och arbeta med produktutveckling för att nå nya målgrupper inom besöksnäringen, säger Eskil Johansson, ordförande Värmlands hembygdsförbund.

Samarbetet som träder i kraft under 2021 innebär en förädling och utveckling av befintliga produkter och turistiska initiativ samt framtagande av nya paket för besökare på en lokal, regional, nationell och internationell marknad. Något som på sikt innebär landsbygdsutveckling genom att skapa mer attraktiva platser som riktar sig mot nya målgrupper. Visit Värmland kommer att delta i produktutvecklingsprocessen med Värmlands hembygdsföreningar för att utveckla besöksnäringen i områdena som hembygdsföreningarna verkar i. En utveckling som ska attrahera nya generationer att förvalta och ta arvet vidare via ett starkt föreningsliv.

– Jag känner mig inspirerad när jag ser de effekter vi kan uppnå via detta samarbete; Underifrånperspektivet, den unika lokala förankringen, det värmländska kulturarvet och kopplingen till besöksnäringen är en genuin möjlighet som vi tillsammans kan förvalta. För mig som ofta är involverad i produktutvecklingsprocesser, men med en bakgrund inom landsbygdsutveckling, ser jag början på en spännande resa tillsammans med de värmländska hembygdsföreningarna, säger John Zafaradl, projektledare Visit Värmland.

För mer information
John Zafaradl, john.zafaradl@visitvarmland.com, tel. 054 - 776 60 10


Om Visit Värmland

Visit Värmland arbetar för besöksnäringen i Värmland. Våra tillgångar är våra medlemmar; företag, föreningar, organisationer och kommuner som tillsammans jobbar för att stärka och utveckla en hållbar värmländsk besöksnäring.


Kontaktpersoner

Mia Landin
Vd
Mia Landin
Frida Jansson Högberg
Kommunikatör
Frida Jansson Högberg
Jenny Nohrén
Kommunikatör
Jenny Nohrén
Andreas Norum
Projektledare Visit Värmland
Andreas Norum
Projektledare
Niclas Wikman