2020-10-22 08:30Pressmeddelande

Visit Värmland har beviljats finansiering till ett nytt investeringsprojekt

Visit VärmlandVisit Värmland

Visit Värmland har blivit beviljade finansiering till ett nytt projekt för att utveckla service- och tjänstefunktioner längs regionens tre största cykelleder; Vänerleden, Unionsleden och Klarälvsbanan. Projektet ska även identifiera aktörer som med bättre förutsättningar skulle kunna bidra till att förverkliga den turismpotential som finns i Finnskogsområdet i Värmland. Det övergripande och långsiktiga målet för projektet är att Värmland ska utvecklas till en av Sveriges ledande cykeldestinationer och kommer att pågå under perioden 2021-2023.

– Vi är väldigt nöjda med att vår ansökan blev beviljad då vi kan se ett ökat intresse för cykelturism de senaste åren. Genom det här projektet kan vi vara med och utveckla Värmland som en attraktiv destination för cyklister och hjälpa besöksnäringsföretagen att skapa nya tjänster som möter besökarnas behov, säger Mia Landin, vd på Visit Värmland.

Flera kvalitativa cykelleder som Vänerleden, Unionsleden och Klarälvsbanan är belägna i Värmland, men kring lederna saknas en del av de nödvändiga service- och tjänstefunktioner som behövs för att skapa en attraktiv cykeldestination. På grund av rådande pandemi har Sverige, och i synnerhet Värmland, tappat en stor andel av sina internationella besökare och många företag har därmed tappat stora delar av sina affärer. Därför är värmländska turistföretag i stort behov av att addera och utveckla nya produkter till sina utbud för att bli mer aktuella och konkurrenskraftiga på marknaden.

– Ett första steg i projektet är att inom ramen för en förstudie ta fram en investeringsplan där vi kommer att identifiera servicebehov, vilka investeringar som behöver göras och vart längs cykellederna de behövs. Visit Värmland kommer också att kartlägga olika former för samarbete mellan cykelturismens privata, offentliga och ideella aktörer för att få en strukturerad samverkan mellan olika cykelintressenter som ska stärka besöknäringsföretagens affärsmöjligheter. En viktig del i förstudien är också att identifiera vilka nyckelaktörer som finns i Finnskogsområdet för att kunna utveckla Finnskogen som en attraktiv plats inom temat natur- och kulturturism. I Finnskogsområdet finns ett tydligt kulturarv, ledinfrastruktur både i form av Värmlandsleder, Finnskogleden och olika paddelvatten samt entreprenörer, säger Andreas Norum, projektledare på Visit Värmland.

När investeringsplanen i förstudien blir godkänd ska detta genomföras i det fortsatta projektet. Det kan till exempel vara: tekniska lösningar som bokningssystem, bra logistik och noder för start- och avslutningsplatser där service och transportmöjligheter för cyklar, bagage och cyklister kommer att finnas samt lösningar för transport av cyklar på kollektivtrafik. Utvecklingsarbetet ska på lång sikt ge besökare ett mer tillgängligt utbud av cykelprodukter och ett större utbud av natur- och kulturprodukter i Finnskogsområdet.

För mer information
Mia Landin, vd Visit Värmland, tel: 054 776 60 01,
e-post: mia.landin@visitvarmland.com

Andreas Norum, projektledare Visit Värmland, tel: 054 776 60 06,
e-post: andreas.norum@visitvarmland.com


Om Visit Värmland

Visit Värmland arbetar för besöksnäringen i Värmland. Våra tillgångar är våra medlemmar; företag, föreningar, organisationer och kommuner som tillsammans jobbar för att stärka och utveckla en hållbar värmländsk besöksnäring.


Kontaktpersoner

Mia Landin
Vd
Mia Landin
Frida Jansson Högberg
Kommunikatör
Frida Jansson Högberg
Jenny Nohrén
Kommunikatör
Jenny Nohrén
Andreas Norum
Projektledare Visit Värmland
Andreas Norum
Projektledare
Niclas Wikman