2020-10-23 08:22Pressmeddelande

Visit Värmland är en del av en stor omställningsinsats för mötesindustrin

Visit VärmlandVisit Värmland

Tourism in Skåne AB har beviljats EU-medel för ett projekt som fram till 2023 ska skapa förutsättningarna för en mer konkurrenskraftig och innovativ mötesbransch som har bättre motståndskraft mot omvärldsförändringar. Genom partnerskapet BI Syd är Visit Värmland och sju andra regioner en del av satsningen.

Det har knappast undgått någon att besöksnäringen är under hård press, och särskilt utsatta är mötesaktörer och anläggningar som till stor del är beroende av affärsresande och möten. Projektet ska bland annat bearbeta frågor som handlar om hur verksamheterna kan ställas om och exempelvis bygga nya affärsmodeller. Hur man kan skapa resiliens, det vill säga att ställa om för att vara bättre rustade för att möta framtida disruptiva förändringar, och hur den cirkulära ekonomin kan vävas in för en hållbar framtid. Den digitala transformationen kommer att spela en nyckelroll, en utveckling som påskyndats starkt under året.

Omställningen av näringslivet, fortsatt distansarbete och begränsningar i resandet kräver snabba insatser för att anpassa mötesindustrin. Investeringar i digital teknik kommer att behövas för att till exempel hantera hybridmöten, och tjänster som mötesfacilitering kommer att efterfrågas i högre grad framöver.

En stor insats i projektet kommer att röra analyser, trender och kunskapsöverföring. Detta kommer att samordnas inom BI Syd, där Visit Värmland är med tillsammans med ytterligare sju regionala turismorganisationer och samverkar kring bland annat omvärldsbevakning och kunskapsöverföring.

– Vi kan se ett stort behov hos besöksnäringsföretagen att ställa om sina verksamheter för att vara bättre rustade för framtiden. Därför tycker vi att det är viktigt att vara med i ett projekt som ser till företagens behov för att tillsammans kunna skapa en mötesbransch som är konkurrenskraftig, innovativ och jämlik och som bidrar till en hållbar tillväxt. Visit Värmland är med i förstudien av projektet där vi önskar att få lära oss mer om hur företag kan arbeta mer effektivt med framtida mötesformat, säger Mia Landin, vd på Visit Värmland.

Projektet leds av Tourism in Skåne AB och medfinansieras av Almi Företagspartner Skåne AB, i form av resurser för kartläggning och coaching av företag. Även Svenska Möten och Skånska Möten går in i projektet, genom koordinering av medlemsföretag, kunskapsöverföring och aktivt deltagande i styrgruppen för projektet.

– Pandemin har påskyndat en utveckling där digitalisering och hållbarhet är två starka megatrender som driver förändrade kundbeteenden. Genom projektet kan vi genom samverkan öka takten i vårt utvecklingsarbete och stötta våra medlemmar i den nödvändiga omställningen, säger Sylvia Nylin, vd på Svenska Möten.

Resultat i projektet handlar om att framtidssäkra företag inom mötesbranschen. Det gäller till exempel att öka kunskap om kundbeteenden och framtida mötesformat och förmågan att bygga en diversifierad affärsmodell. Projektet syftar också till att stärka kompetensen inom främjandesystemet för fler innovationer i branschen.

För mer information
Mia Landin, vd Visit Värmland, tel: 054 776 60 01,
e-post: mia.landin@visitvarmland.com


Om Visit Värmland

Visit Värmland arbetar för besöksnäringen i Värmland. Våra tillgångar är våra medlemmar; företag, föreningar, organisationer och kommuner som tillsammans jobbar för att stärka och utveckla en hållbar värmländsk besöksnäring.


Kontaktpersoner

Mia Landin
Vd
Mia Landin
Frida Jansson Högberg
Kommunikatör
Frida Jansson Högberg
Jenny Nohrén
Kommunikatör
Jenny Nohrén
Andreas Norum
Projektledare Visit Värmland
Andreas Norum
Projektledare
Niclas Wikman