2022-11-17 23:32Pressmeddelande

Vinnarna av Värmlands Turismpris, Årets Uppstickare och Årets Uppsats har hyllats under Värmlands Besöksnäringsdagar

null

Under Värmlands Besöksnäringsdagar i Charlottenberg har Visit Värmland hyllat både finalister och vinnare av Värmlands Turismpris, Årets Uppstickare och Årets Uppsats.

– Besöksnäringsdagarna ett tillfälle att mötas, nätverka, lära känna varandra och ta del av intressanta föreläsningar och goda exempel från näringen. Besöksnäringsdagarna är innehållsrika och årets tema är Tillsammans för ett mer attraktivt Värmland 2.0. Det är också tillfället när vi hyllar våra goda förebilder från besöksnäringen lite extra, säger Mia Landin vd på Visit Värmland.

Värmlands Turismpris

Redan tidigare i höst korades Mattila natur- & kulturförening som vinnare av Värmlands Turismpris 2022 och är Värmlands bidrag till Stora Turismpriset 2022, men det är först nu som de firats på riktigt i Värmland. Nu har de hyllats som värdiga vinnare som med råge uppfyllt bedömningskriterierna och har påvisat innovationskraft och positiv utveckling.

Finalister till Värmlands turismpris:

  • Mattila natur- & kulturförening
  • Alma Löv Museum Of Unexp. Art
  • Yggdrasil Igloo Water Huts

"Mattila natur- & kulturförening för historien och kulturarvet vidare genom digitala upplevelser och nytänkande som samspelar med naturen, kulturen och historien. Genom samverkan bidrar de till att utveckla besöksnäringen och att göra Mattila till en del av en hållbar levande Finnskog och ett hållbart samhälle för de som lever, verkar, bor och besöker."

Årets Uppstickare

Årets Uppstickare är Bowter. Visit Värmland delar ut ett hedersomnämnande till Årets Uppstickare och med detta pris vill vi synliggöra en aktör som genom nytänkande, utveckling av befintlig verksamhet eller nystart, utmärkt sig inom besöksnäringen i Värmland.

Finalister till Årets Uppstickare:

  • Annika och Peter Svensson, eldsjälar som utvecklar Svartå/Sjötullen/Villa Lungsbo
  • Bowter
  • Villa Fryksta

"I en tid där fler besökare vill leva, konsumera och resa mer tryggt och hållbart, erbjuder Bowter en användarvänlig, hållbar och miljövänlig möjlighet att uppleva våra vattendrag och vår natur tillsammans med familj och vänner. Genom uthyrningspaket till aktörer i besöksnäringen av sin innovativa helautomatiserade båt som drivs av solenergi, gör Bowter elbåten och vattenupplevelser tillgänglig för alla."

Årets Uppsats

Priset Årets Uppsats delas ut till bästa uppsats med fokus på Värmlands besöksnäring. Vinnare av Årets Uppsats är Varumärken i plats- och destinationsmarknadsföring skriven av Saga Lundmark & Linn Sjökvist.

  • Turisters upplevelser av servicemöten – Elvira Berglund & Elise Åhlberg
  • Naturkatastrofens kraft på destinationers marknadsföring – Alexia Holse & Hampus Stedt
  • Varumärken i plats- och destinationsmarknadsföring – Saga Lundmark & Linn Sjökvist

”Saga Lundmark och Linn Sjökvist har skrivit en genomarbetad uppsats som lyfter vikten av varumärken i plats- och destinationsmarknadsföringssyfte. De undersöker betydelsen av varumärket Värmland samt hur Värmländska kommuner hanterar lokala och regionala varumärken. I uppsatsen diskuterar författarna utmaningar, möjligheter och tänkbara förbättringar kopplat till varumärken och marknadsföring. Saga och Linns uppsats visar vikten av att arbeta strategiskt med varumärken för att gynna utvecklingen av Värmländsk besöksnäring.”

Director of the Tourism Programme Fredrik Hoppstadius tillsammans med bedömargrupp har läst och bedömt godkända kandidatuppsatser i turismvetenskap från vårterminen 2022. Vinsten går till uppsats som svarar på kriterierna och där uppsatsens syfte och resultat ska vara till gagn för värmländsk besöksnäring.


Om Visit Värmland

Visit Värmland arbetar för besöksnäringen i Värmland. Våra tillgångar är våra medlemmar; företag, föreningar, organisationer och kommuner som tillsammans jobbar för att stärka och utveckla en hållbar värmländsk besöksnäring.


Kontaktpersoner

Mia Landin
Vd
Mia Landin