2022-09-19 08:55Pressmeddelande

Värmlands gästnätter på samma nivå under juli 2022 som rekordåret 2018

null

– En riktig succé för Värmland. Förhoppningarna och förväntningarna var höga på sommarsäsongen så det är ett härligt besked. Våra styrkor är att vi har ett brett utbud och inte minst närheten till fantastisk natur där möjligheterna till upplevelser är många. Värmland har kunnat erbjuda ett stort utbud av evenemang i form av musik, teater, kultur och historia i sommar vilket också är viktigt för, säger Visit Värmlands vd Mia Landin.

De preliminära siffrorna från Tillväxtverket för juli 2022 visar att Värmland hade mer är 550 000 gästnätter, vilket är 46,5 procent fler än samma period 2021. Detta är näst största ökningen i Sverige, efter Norrbotten.

Vad gäller utländska gäster har Värmland under juli nästan nått prepandemiska nivåer och bidrar till Värmlands positiva resultat. Norge är återigen Värmlands största utländska marknad med drygt 170.000 övernattningar enligt preliminär statistik. Andra viktiga utländska marknader som lockar besökare till Värmland är Tyskland, Nederländerna, Danmark, Belgien.

Svenska övernattningar ökade på boendeformerna vandrarhem och SoL*, men det totala antalet nationella gäster har minskat med –6,5 procent, vilket är gemensam trend för hela landet med undantag för Stockholm. Siffrorna är fortfarande preliminära och alla säsongsgäster på camping är ännu inte med i statistiken

– Vi firar sommarens resultat idag, men vi kavlar samtidigt upp ärmarna och går ännu oviss höst till mötes med nya utmaningar. Besöksnäringen står inför en höst och vinter med skenande elpriser, dyrare råvaror och ett osäkert omvärldsläge. Utöver världsläget, har vi en stor kompetensbrist inom många områden i besöksnäringen. Företagen har stora utmaningar med att rekrytera utbildad och erfaren personal för på bästa sätt kunna välkomna alla besökare som vill besöka Värmland. Vi fortsätter att samverka och tillsammans arbeta för att stärka besöksnäringens konkurrens- och attraktionskraft i Värmland, säger Mia Landin vd på Visit Värmland.

*Förmedling av privata stugor och lägenheter


Om Visit Värmland

Visit Värmland arbetar för besöksnäringen i Värmland. Våra tillgångar är våra medlemmar; företag, föreningar, organisationer och kommuner som tillsammans jobbar för att stärka och utveckla en hållbar värmländsk besöksnäring.


Kontaktpersoner

Mia Landin
Vd
Mia Landin
Jenny Nohrén
Kommunikatör
Jenny Nohrén
Andreas Norum
Projektledare Visit Värmland
Andreas Norum
Projektledare
Niclas Wikman