2023-02-07 13:34Pressmeddelande

Värmland – Vilken återhämtning av kommersiella övernattningar under 2022!

null

SCBs preliminära siffror över gästnätter under 2022 visar ett fantastiskt resultat för Värmland. Jämfört med andra svenska regioner så står Värmland sig väldigt starkt med över 41 procents ökning mot 2021, vilket är den näst största återhämtningen efter Region Stockholm (drygt 55 procent).

–Övernattningssifforna tyder på en god återhämtning av besöksnäringen i Värmland. Totalt är Värmland under 2022 i nivå med siffrorna innan pandemin och jämfört med 2019 ser vi en ökning på nationella gäster med nästan 6 procent, vilket tyder på att fler inhemska besökare och nya målgrupper har upptäckt Värmland. Det glädjer oss och vi fortsätter att skapa förutsättningar för fler både nationella och internationella besökare ska kunna ta del av Värmlands upplevelser, säger Mia Landin vd på Visit Värmland.

Under januari – december 2022 hade Värmland 2.6 miljoner gästnätter (Karlskoga och Degerfors inräknat), en ökning med 41 procent jämfört med 2021. Drygt 1.8 miljoner gästnätter spenderades i Värmland av inhemska besökare och drygt 760.000 av internationella besökare.

Värmland har under 2022 fått tillbaka utländska gäster i nästan samma omfattning som innan pandemin. Besökare från Norge är fortsatt Värmlands största internationella marknad med drygt 400.000 gästnätter (443 procents ökning jämfört med 2021), följt av Tyskland, Nederländerna och Danmark. Det finns dock marknader som Värmland saknar under 2022, främst Kina som bidragit med asiatiska besökare.

–Vi har stor tilltro för Värmlands besöksnäring under 2023, även om detta år också bär på utmaningar för hela samhället med ökade livsmedel- och elpriser samt bristen på kompetens och personal i näringen. Vi ser redan många nya tankar, innovationer och samarbeten växa fram, så utmaningarna kommer att föra en del gott med sig också, säger Mia Landin.


Om Visit Värmland

Visit Värmland arbetar för besöksnäringen i Värmland. Våra tillgångar är våra medlemmar; företag, föreningar, organisationer och kommuner som tillsammans jobbar för att stärka och utveckla en hållbar värmländsk besöksnäring.


Kontaktpersoner

Mia Landin
Vd
Mia Landin