2020-08-20 16:09Pressmeddelande

Värmland undersöker resvanor hos norrmän

Visit VärmlandVisit Värmland

En undersökning för att ge ytterligare och aktuell kännedom om norrmännens attityder och resvanor till Värmland har genomförts med datainsamling under juli. Undersökningen sker i samarbete med Visit Värmland, Region Värmland samt gränskommunerna Årjäng, Eda och Torsby. Resultatet förväntas presenteras inom de närmsta veckorna och kommer att ha en stor betydelse som underlag för det fortsatta arbetet mot den norska marknaden.

– Norge är en väldigt viktig marknad för den värmländska besöksnäringen. Vi genomför undersökningen för att ta reda på mer kring hur norrmännen ser på Värmland och vilka resmönster som kan tänkas komma att fortgå eller förändras, både på kort och lite längre sikt, säger Mia Landin vd på Visit Värmland. Undersökningen ger oss en bra bild av hur den norska fritidsresenären ser på Värmland och vårt utbud. Undersökningen kommer även att ge oss viss insikt i resor till angränsande regioner, vilket är viktigt att ha kunskap om inte minst med tanke på gränshandeln och att vi har många likartade reseanledningar och det faktum att många passerar Värmland på vägen även om resmålet är utanför vår region.

De cirka 900 respondenterna har fått besvara frågor kring sitt fritidsresande; hur ofta de reser, hur länge de stannar, vart de reser och hur de bor men även vad de vill göra vid sitt besök fördelat på olika årstider.

Utöver frågor om sina tidigare resvanor har respondenterna även fått besvara frågor kring hur de ser på Värmland utifrån det som skett de senaste månaderna med anledning av coronapandemin, attityder och förväntad besöksfrekvens, men även när man vill besöka och vad man vill konsumera i framtiden.

– Vi har god kännedom om den norska marknaden, men vi behöver lära mera och med tanke på den rådande situationen är fakta och aktuell information viktigt för att kunna fatta strategiska beslut både idag och i framtiden, säger Mia Landin. Vi kommer bland annat att använda resultatet när vi planerar vår marknadskommunikation och för att näringen ska kunna utveckla befintliga och ta fram nya produkter och upplevelser så att de matchar behov och önskemål från våra besökare.

– Att Norge nu återigen valt att införa karantänregler för Värmland är oerhört tråkigt och jag lider med alla de som påverkas direkt i gränsområdena. Vi behöver ändå göra vad vi kan för att också blicka framåt. Besöksnäringen och gränshandeln är viktiga delar av det värmländska näringslivet och bidrar med arbetsplatser och skatteintäkter i hela Värmland. Attitydundersökningen som vi nu genomför är en del av Region Värmlands norgesatsning. Den bidrar med viktig kunskap för att utveckla länet som besöksmål samtidigt som den ger oss möjlighet att bevaka hur långsiktiga förändrade köp- och resebeteenden visar sig vara, säger Stina Höök ordförande Regionala utvecklingsnämnden (M).

– Idag har vi en stängd gräns. Våra norska grannar får inte besöka oss på grund av Covid-19. Det är väldigt tomt och tyst i Eda kommun när gränshandeln inte rullar på. När gränsen öppnar tror jag att det mönster med shoppingresor kommer att återupptas av många norrmän. Det är inte bara för att handla man kommer, man kanske träffar sina nära och kära på andra sidan gränsen, man ser det som en utflykt. Den här attitydundersökningen hoppas jag ger oss möjlighet att möta upp mot de nya behov som vi kanske inte ser. Behov och möjligheter som uppkommit efter gränsstängningen, säger Johanna Söderberg, kommunstyrelsens ordförande (C) i Eda kommun.

För mer information:

Mia Landin, Visit Värmland, VD
Tel: 054 776 60 01
E-post: mia.landin@visitvarmland.com

Stina Höök, Region Värmland, Regionala utvecklingsnämndens ordförande (M)
Tel: 070-273 70 50
E-post: stina.hook@regionvarmland.se

Johanna Söderberg, Eda kommun, kommunstyrelsens ordförande (C)
Tel: 0571-28 104
E-post: johanna.soderberg@eda.se


Om Visit Värmland

Visit Värmland arbetar för besöksnäringen i Värmland. Våra tillgångar är våra medlemmar; företag, föreningar, organisationer och kommuner som tillsammans jobbar för att stärka och utveckla en hållbar värmländsk besöksnäring.


Kontaktpersoner

Mia Landin
Vd
Mia Landin
Frida Jansson Högberg
Kommunikatör
Frida Jansson Högberg
Jenny Nohrén
Kommunikatör
Jenny Nohrén
Andreas Norum
Projektledare Visit Värmland
Andreas Norum
Projektledare
Niclas Wikman