2019-02-12 13:52Pressmeddelande

Värmland samverkar runt evenemangsutvärdering av Rally Sweden

Visit VärmlandVisit Värmland

Visit Värmland och Rally Sweden kommer tillsammans med Hagfors, Karlstad, Sunne och Torsby kommuner att under Rally Sweden 14-17 februari genomföra en undersökning hos tillresta besökare.

Deltagarna kommer bland annat att få svara på frågor om vart man kommer ifrån, hur man bor, hur konsumtionen ser ut under vistelsen samt specifika frågor om upplevelsen under evenemanget.

Undersökningen är ett steg i processen att bygga bättre kunskap runt evenemang och deras betydelse samt ett sätt att hitta gemensamma mätmetoder som ger faktabaserade beslutsunderlag och jämförbarhet. Undersökningen genomförs i samverkan med Research One som redan idag arbetar med flera av Sveriges större evenemangsdestinationer.

– Det är fantastiskt att vi kan samverka kring ett evenemang som betyder så mycket för besöksnäringen i Värmland. Det är viktigt för oss alla att få veta vem besökaren är och hur de väljer att bo under sin vistelse så att vi kan lära känna evenemangsbesökaren bättre, men det är även viktigt att få insikt och ökad kunskap om resultaten av de PR- och marknadsinsatser som görs vid evenemang, säger Visit Värmlands vd Mia Landin.

– För Rally Sweden är det viktigt att utvärdera evenemanget på alla tänkbara sätt och med denna undersökning får vi uppdaterade data som vi kan ha stor nytta av i vår framtida dialog med intressenter både nationellt och internationellt, säger Rally Swedens vd Glenn Olsson.

– Rally Sweden är det största event som genomförs i Värmland och ett av de största sportevenemangen i Sverige. Torsby kommun har alltid varit mycket engagerade i arrangemanget och det betyder mycket för vår ”image” som sport/motorcentrum. Att få en professionellt genomförd utvärdering av evenemanget är av mycket stor betydelse och en möjlighet att belysa de effekter det ger, vilka målgrupper som besöker oss, hur de upplever arrangemanget och hur ”mediagenomslaget” ser ut. En sådan undersökning har länge stått på vår önskelista och vi är mycket nöjda med att den äntligen kan genomföras, säger Mats Olsson besöksnäringsstrateg i Torsby kommun.

För mer information:

Mia Landin, vd Visit Värmland, tel. 054-776 60 01
Glenn Olsson, vd Rally Sweden, tel. 054-10 20 25
Mats Olsson, Besöksnäringsstrateg Torsby kommun, tel. 070-661 05 57
Maria Westin, Turismchef Karlstads kommun, tel. 054-540 24 65
Madelene Andersson, Turismansvarig Hagfors kommun, tel. 076-770 99 95
Anna Åström, Turistinformatör Sunne kommun, tel. 076-101 78 08


Om Visit Värmland

Visit Värmland arbetar för besöksnäringen i Värmland. Våra tillgångar är våra medlemmar; företag, föreningar, organisationer och kommuner som tillsammans jobbar för att stärka och utveckla en hållbar värmländsk besöksnäring.


Kontaktpersoner

Mia Landin
Vd
Mia Landin
Frida Jansson Högberg
Kommunikatör
Frida Jansson Högberg
Jenny Nohrén
Kommunikatör
Jenny Nohrén
Andreas Norum
Projektledare Visit Värmland
Andreas Norum
Projektledare
Niclas Wikman