2019-02-07 13:11Pressmeddelande

Värmland ökar mest i Sverige 2018

Visit VärmlandVisit Värmland

Idag har Tillväxtverket/SCB släppt den preliminära sammanställningen av 2018 års gästnätter. 2018 blev det bästa turiståret någonsin för utländsk turism i Sverige, med rekordmånga övernattningar.

Värmland ökar mest i Sverige 2018

Värmland var den region som hade den största relativa ökningen av inrapporterade gästnätter under året. Jämfört med 2017 ökade gästnätterna med 13 procent, ökningen var ungefär lika stor mellan svenska och utländska gästnätter.

Ökningen av utländska gästnätter drevs på av främst fler besökare från vårt grannland Norge, som ökade med hela 9 procent under 2018.

– Det är fantastiskt glädjande för besöksnäringen i Värmland att vi återigen tillsammans lyckas stärka varumärket Värmland och därmed öka våra gästnätter på kommersiella boendeanläggningar 2018. Det visar styrkan i det arbete vi gör tillsammans med näringen och våra kommuner och ger kraft att fortsätta arbetet med produkt och affärsutveckling för att än mer öka attraktionskraften för Värmland som besöksmål. Besöksnäringen skapar nya arbetstillfällen och visar vilken stark tillväxtpotential vår bransch har, en viktig del av den regionala utvecklingen för Värmland, fortsätter Mia Landin.

Den kinesiska turismen i Sverige minskar för första gången på flera år, så också här i Värmland då vi har många kinesiska turister på genomresa mellan våra nordiska huvudstäder. Trendbrottet beror, enligt Visit Sweden, på en ökad ekonomisk oro i Kina och på ändrade kinesiska resvanor.

– Detta måste vi titta närmare på för att anpassa våra riktade insatser, säger Mia Landin vd på Visit Värmland.

Turismen fortsätter att växa i hela Sverige och totalt blev det 65 miljoner gästnätter 2018, det är en ökning med 3 procent jämfört med året innan. Efter en svag nedgång tidigare är det nu igen våra grannländer Norge och Danmark som ökar kraftigast, men trenden med fler långväga besökare förstärks också.

– Det är naturligtvis positivt att vi nu också kan se att vårt riktade arbete på de prioriterade utlandsmarknaderna för Värmland också syns i gästnatts-statistiken. Vi arbetar mycket med att visa vad Värmland har att erbjuda både vinter, vår, sommar och höst via tex visningsresor för researrangörer, riktade samarbeten med utländska journalister, bloggare och influensers. Att siffrorna igen pekar uppåt är ett kvitto till hela vår näring i Värmland, avslutar Mia Landin.

Källa: SCB o Tillväxtverket

Statistiken inkluderar boende på hotell, stugbyar, campingar, vandrarhem och privat förmedlade stugor och lägenheter men exkluderar övernattande i egna fritidshus, Airbnb och boende hos släkt och vänner.


Om Visit Värmland

Visit Värmland arbetar för besöksnäringen i Värmland. Våra tillgångar är våra medlemmar; företag, föreningar, organisationer och kommuner som tillsammans jobbar för att stärka och utveckla en hållbar värmländsk besöksnäring.


Kontaktpersoner

Mia Landin
Vd
Mia Landin
Frida Jansson Högberg
Kommunikatör
Frida Jansson Högberg
Jenny Nohrén
Kommunikatör
Jenny Nohrén
Andreas Norum
Projektledare Visit Värmland
Andreas Norum
Projektledare
Niclas Wikman