2021-11-30 12:09Pressmeddelande

Värmland och Karlstads Besöksnäringsdagar 2021

Visit VärmlandVisit Värmland

Den 2-3 december arrangeras Värmlands och Karlstads Besöksnäringsdagar. Kvällen den 2 december uppmärksammas framgångsrika entreprenörer – då hyllas vinnaren av Värmlands Turismpris samt koras Årets Uppstickare och Årets Uppsats, inramat med underhållning av bland annat Wermland Opera och mat serverad med smaker och råvaror från Värmland.

Temat för besöksnäringsdagarna är Attraktiva platser med människor i centrum, och är ett av insatsområdena i Värmlandsstrategin 2040 och går i linje med den nationella stategin — viktiga riktlinjer för Värmlands besöksnäring och för besöksnäringen i stort.

— På Värmlands och Karlstads besöksnäringsdagar samlas näringen för att få mer kunskap, inspiration och möjlighet att tillsammans lyfta blicken mot framtiden. Det blir två dagar fyllda med gästföreläsare, innovativa exempel från besöksnäringsbranschen och framtidstrender. Besöksnäringsdagarna blir ett avstamp i det nya nu när vi äntligen har en nationell strategi för hållbar turism och växande besöksnäring. Strategin pekar ut den långsiktiga riktningen och är den plattform utifrån vilken turismpolitiken ska utformas fram till 2030,  säger Mia Landin vd Visit Värmland.

— Nu mer än någonsin behöver vi jobba tillsammans och satsa på smarta och innovativa sätt att nå nya målgrupper och utveckla vårt utbud. Vi behöver också få med besöksnäringens behov och destinationens attraktivitet i det långsiktiga arbetet, säger Maria Westin turismchef Karlstads kommun.

I år kommer deltagarna på besöksnäringsdagarna att få ta del av bland kunskap och inspiration från:

 • Lottie Knutson spanar kring ”Låt kravlistan och trenderna bli till möjligheter”
 • Ann Catrin Kärnä, Platsutveckling – Vikten av att ha med besöksnäringen i översiktsplanen.
 • Elin Häggberg om digital kommunikation i besöksnäringen
 • Eva Maria Jernsand, Forskare Göteborg Universitet om innovation inom besöksnäringen.
 • Göteborg & Co Smart Tourism med fokus på hållbarhet och digitalisering.
 • Jakob Franzén och Johan Öhrlin Eltorp – Inspiration från Västervik framåt.
 • Anders Johansson, konsult och ägare Hospitality Visions och vd Demand Calendar, om att anpassa sig till den nya verklighet som väntar oss.
 • Värmländska innovativa näringar under pandemi
 • Moa Björnson, Livskraftiga lokalsamhällen – om platsers potential och metoder för deltagande utveckling

Finalister Årets Uppstickare

Vi kan nu presentera årets finalister till Årets Uppstickare. Med Årets Uppstickare vill Visit Värmland synliggöra en aktör som genom nytänk och innovation utmärkt sig inom besöksnäringen i Värmland.

 • Hammarö Art Gallery
 • Sölje Gård, Glava
 • Julins Backyard Barbecue, Karlstad

Finalister Årets Uppsats

Kriterierna för Årets Uppsats utgår från att uppsatsens syfte och resultat ska vara till gagn för värmländsk besöksnäring. Vetenskaplig kvalitet är inte det viktigaste kriteriet men dock en bidragande faktor som ökar uppsatsernas akribi och användbarhet.

Nominerade finalister är:

Vinnare i Årets Uppstickare och Årets Uppsats kommer att utses kvällen 2 december under Värmlands och Karlstads Besöksnäringsdagar då vi även hyllar och uppmärksammar Gamla Kraftstationen i Deje, vinnare av Värmlands Turismpris.

Media hälsas välkomna att delta både under besöksnäringsdagarna och prisutdelningen. Kontakta susanne.forsberg@visitvarmland.com, tel. 072-142 21 23 för mer information. 

Eventet följer regeringens restriktioner för fler än 100 deltagare.

Besöksnäringsdagarna arrangeras varje år för den värmländska besöksnäringen, vartannat år gemensamt med Karlstads kommun.


Om Visit Värmland

Visit Värmland arbetar för besöksnäringen i Värmland. Våra tillgångar är våra medlemmar; företag, föreningar, organisationer och kommuner som tillsammans jobbar för att stärka och utveckla en hållbar värmländsk besöksnäring.


Kontaktpersoner

Mia Landin
Vd
Mia Landin
Frida Jansson Högberg
Kommunikatör
Frida Jansson Högberg
Jenny Nohrén
Kommunikatör
Jenny Nohrén
Andreas Norum
Projektledare Visit Värmland
Andreas Norum
Projektledare
Niclas Wikman