2020-11-11 09:48Pressmeddelande

Värmland har stor potential att attrahera norrmän post corona

Visit VärmlandVisit Värmland

Under sommaren genomfördes en undersökning om norrmännens attityder och resvanor till Värmland. Undersökningen genomfördes i samarbete med Visit Värmland och Region Värmland samt gränskommunerna Årjäng, Eda och Torsby.

Norrmännen förknippar Värmland med positivism, gränshandel, natur, friluftsliv och nära till bra shopping – att det är enkelt att ta en trevlig tur till Värmland. Undersökningen bekräftar att Värmland är mest attraktivt som besöksmål på sommaren, men även på våren.

– En av insikterna vi kan ta med oss och utveckla vidare för att förlänga säsongerna och få fler att stanna längre är att vi kan öka attraktionskraften ytterligare inte minst på hösten. Vintern är mer attraktivt bland yngre målgrupper än äldre, vilket nog kan förklaras av att vi har bra aktiva vinteraktiviteter. Och bland de som svarat på frågan om vad som skulle locka dem till att förlänga sitt gränshandelsbesök har vi fått bekräftat vad vi trodde sedan tidigare; att man vill ha erbjudanden kring hotell-, kultur-, spa- eller stadsupplevelser, säger Mia Landin vd på Visit Värmland.

– Undersökningen bidrar med viktig kunskap för att utveckla länet som besöksmål samtidigt som den ger oss möjlighet att bevaka hur långsiktiga förändrade köp- och resebeteenden kan komma att bli. Vi vet att både handeln och besöksnäringen i Värmland lider oerhört av en stängd gräns. Det måste till en hållbar lösning i gränsfrågan och våra företag måste få det stöd som de behöver. Det är många viktiga arbetsplatser som riskerar att gå förlorade och människor som riskerar att hamna långt från arbetsmarknaden om vi inte lyckas. Det som är glädjande är den potential som finns i att ytterligare stärka Värmland som destination på lite längre sikt. Här ska vi självklart agera, säger Stina Höök (M), ordförande Regionala utvecklingsnämnden.

Gränshandeln från Norge är viktig för Sverige och Värmland, vilket också bekräftas av top of mind-associationer till Värmland. Två av tre av de som besökt Värmland de senaste två åren har uppgett att gränshandel varit syftet vid åtminstone något av besöken. Viken, Oslo och Innlandet står för 90% av gränshandelsbesöken till Värmland. Det är också här den största kännedomen och kunskapen om Värmland finns.

I undersökningen gavs även en nulägesbild för frågeställningar kring hur pandemin påverkar resebeteendet på kort och lång sikt, men även hur oroliga de norska besökarna är för att besöka Värmland, vilka skillnader mellan kön och åldersgrupper det finns avseende pandemins påverkan. 

– Pandemin har påverkat vår möjlighet att besöka varandra negativt på kort sikt men det finns potential att locka tillbaka befintliga, attrahera både fler och nya målgrupper i framtiden. Det vi behöver göra är att se långsiktigt och vara förberedda när läget normaliseras och gränsöppningen stabiliseras. Undersökningen visar på fortsatt potential för gränshandeln utifrån besök, kännedom och associationer. Vi vet också att norrmännen gillar att bo på hotell, spa och våra herrgårdar. Vi har tidigare kallat det "handla på väg hem” i vår kommunikation när vi matchar produkter för att förlänga besöket i Värmland i kombination med gränshandel, även om gränshandeln för många är själva syftet vid något av besöken till Värmland, säger Mia Landin.

Om det inte vore för pandemin uppger 29 procent av respondenterna att de sannolikt skulle besöka Värmland, men med risk för karantän minskar sannolika besökare inom två år med 70 procent. Unga män är den mest sannolika gruppen att besöka Värmland och boende i Oslo tycks inte vara lika känsliga för pandemins effekter som övriga fylken.

– Det är viktigt att poängtera att undersökningen är gjord under juli och mitt i den värsta oron. Undersökningen ger oss bekräftelse på mycket vi redan visste innan, men ger oss även möjlighet att lära mera och fokusera på rätt saker så att vi kan jobbar vidare med att utveckla attraktiva produkter och ta det till en ny nivå när det är läge att göra det. Norge är vår viktiga och närmsta utlandsmarknad och det geografiska läget kommer inte att förändras, säger Mia Landin.

För mer information:
Mia Landin, vd Visit Värmland.
Tel: 054 776 60 01
E-post: mia.landin@visitvarmland.com

Stina Höök, Region Värmland, Regionala utvecklingsnämndens ordförande (M)
Tel: 070-273 70 50
E-post: stina.hook@regionvarmland.se


Om Visit Värmland

Visit Värmland arbetar för besöksnäringen i Värmland. Våra tillgångar är våra medlemmar; företag, föreningar, organisationer och kommuner som tillsammans jobbar för att stärka och utveckla en hållbar värmländsk besöksnäring.


Kontaktpersoner

Mia Landin
Vd
Mia Landin
Frida Jansson Högberg
Kommunikatör
Frida Jansson Högberg
Jenny Nohrén
Kommunikatör
Jenny Nohrén
Andreas Norum
Projektledare Visit Värmland
Andreas Norum
Projektledare
Niclas Wikman