2019-11-13 11:37Pressmeddelande

Värmland fortsatt välbesökt av utländska gäster.

Visit VärmlandVisit Värmland

Det totala antalet utländska övernattningar har ökat i Värmland under juli-september med +4,7%. Statistiska Centralbyrån (SCB) har nu publicerat resultatet för inkvarteringsstatistiken av det tredje kvartalet 2019, samt uppdateringar av sommarmånaderna 2019.

– Det är roligt att se att antalet gästnätterna på Värmlands samtliga prioriterande marknader har ökat (Norge, Danmark, Tyskland, Nederländerna, Storbritannien och Kina). Det visar att det arbete vi gör tillsammans med vår näring och kommunerna ger resultat, säger Mia Landin vd på Visit Värmland.

Norge fortsätter att vara Värmlands största marknad. Mer än 80% av alla norska gäster väljer att övernatta på campingar, men under juli-september 2019 ökade även övernattningar på hotell med +27,7%.

Uppdaterade siffror för sommaren 2019

Den kommersiella övernattningsstatistiken visar att sommarmånaderna (juni, juli och augusti) blev bättre än de preliminära siffrorna som vi tidigare redovisat. Den största förklaringen till förändringen som motsvarar cirka 34.000 gästnätter tros vara att campingarna nu bland annat rapporterat in sina säsongsplatser.

– Så i det stora hela ligger Värmland nästan i nivå med rekordåret 2018 (-0.1 %), det är väldigt roligt och tillsammans fortsätter vi det goda arbetet, säger Mia Landin.

Källa: Statistiska Centralbyrån (SCB)


Om Visit Värmland

Visit Värmland arbetar för besöksnäringen i Värmland. Våra tillgångar är våra medlemmar; företag, föreningar, organisationer och kommuner som tillsammans jobbar för att stärka och utveckla en hållbar värmländsk besöksnäring.


Kontaktpersoner

Mia Landin
Vd
Mia Landin
Frida Jansson Högberg
Kommunikatör
Frida Jansson Högberg
Jenny Nohrén
Kommunikatör
Jenny Nohrén
Andreas Norum
Projektledare Visit Värmland
Andreas Norum
Projektledare
Niclas Wikman