2022-09-03 09:45Pressmeddelande

Tre starka finalister till Värmlands Turismpris 2022 har utsetts

Visit VärmlandVisit Värmland

Juryn som bestått av Visit Värmlands styrelse har utsett Finalisterna till Värmlands Turismpris 2022. 

Med Värmlands Turismpris uppmärksammar Visit Värmland ett företag eller organisation som på ett betydelsefullt sätt bidragit till att stärka Värmlands besöksnäring.

Efter en nomineringsprocess där allmänheten deltagit via sociala medier har juryn, bestående av Visit Värmlands styrelse, nu utsett de tre finalisterna till Värmlands Turismpris 2022.

– Juryn har röstat fram finalisterna som alla gjort mycket gott och bidragit till att stärka den värmländska besöksnäringen. Bedömningen har gjorts efter tre olika kriterier. Företaget eller verksamheten ska bidra till en nytänkande och innovativ utveckling av besöksnäringen men det finns även ett hållbarhetskriterium och ett kunskapskriterium att uppfylla. Årets finalister är tre riktigt starka kandidater; Alma Löv Museum Of Unexp. Art, Mattila Natur- och kulturförening samt Yggdrasil Igloo Water Huts, säger Mia Landin vd på Visit Värmland.

Finalisterna presenteras i även i Visit Värmlands kanaler med ett röstningsförfarande, där alla kan vara med och utse årets vinnare i Värmlands Turismpris 2022.

Priset, förutom diplom och den stora äran är en check på 10.000:- som ska användas till utbildning eller något annat som vinnaren anser kan vara till hjälp till att utveckla sin verkamhet ytterligare. Vinnaren av Värmlands Turismpris 2022 presenteras senast 15 september och priset delas ut 17 november under Värmlands Besöksnäringsdagar 2022. Vinnaren av Värmlands Turismpris blir även Värmlands kandidat till Stora turismpriset 2022.

Kriterier för Värmlands Turismpris:

Huvudkriterium: Pristagaren bidrar till nytänkande och innovativ utveckling av besöksnäringen.

Hållbarhetskriterium: Pristagaren utvecklar metodiskt och målmedvetet en hållbar verksamhet.

Kunskapskriterium: Pristagaren utvecklar, sprider och delar nya färdigheter och kunskaper för att stärka besöksnäringen.

Stiftelsen för kunskapsfrämjande inom turism är en stiftelse (registrerad 1997[1]) som verkar för utveckling av kunskap inom svensk besöksnäring. Stiftelsen är fristående, men Tillväxtverket är huvudman och utser styrelsen.[2] Stiftelsen för kunskapsfrämjande inom turism delar årligen ut Stora turismpriset.


Om Visit Värmland

Visit Värmland arbetar för besöksnäringen i Värmland. Våra tillgångar är våra medlemmar; företag, föreningar, organisationer och kommuner som tillsammans jobbar för att stärka och utveckla en hållbar värmländsk besöksnäring.


Kontaktpersoner

Mia Landin
Vd
Mia Landin
Frida Jansson Högberg
Kommunikatör
Frida Jansson Högberg
Jenny Nohrén
Kommunikatör
Jenny Nohrén
Andreas Norum
Projektledare Visit Värmland
Andreas Norum
Projektledare
Niclas Wikman