2023-02-02 14:24Pressmeddelande

Tillbaka till framtiden – på en gränslös plats

null

Mattila med omnejd är sedan århundraden präglat av Finnkulturen och de människor som befolkat området. En plats utan gränser där samverkan och grannsämja har varit viktiga delar i den kultur som utvecklats. Nu pågår ett arbete med att utveckla platsen genom historien.

– Mattila är en plats fylld av tidsepoker, fyra århundraden med historier kring skogsfinnar och deras traditioner, kultur och byggnader till det mer nutida som är i fokus för kommande arbete. I dagens oroliga tid när hotet utifrån är mer verkligt än på länge, så känns det angeläget att påminna om och lyfta fram berättelser från andra världskriget, att berätta historier om det som skedde för bara några årtionden sedan, säger Bengt Fjellstedt talesperson och drivkraft i Mattila.

Värmlandsantikvarien Terese Myrin samlade under hösten in berättelser kring tiden från andra världskriget i Mattila, om människorna under denna tid som riskerade livet för sina grannar. Med sig på resan hade hon Christer Nilsson som under 30 års tid har intervjuat och samlat material om minnen från Finnskogen, däribland historier från andra världskriget.

Arbetet resulterade i en rapport med över 60 skildringar från händelser i och omkring Mattila under krigstiden.

– Det är så speciellt med gränstrakter, frågan är om det ens existerat en gräns för människor i detta skogslandskap. Men plötsligt befann sig släktingar och vänner, arbetskamrater, fästmän och fästmör i ett land i krig. Över gränsen kom flyktingar och desertörer och i motsatt riktning fraktades meddelanden, vapen och förnödenheter till motståndsrörelsen i Norge. Kvinnor, män och även barn visade prov på stort mod och medmänsklighet som lotsar och kurirer. Det är när man kommer människorna nära som historien känns verklig, säger Värmlandsantikvarien Terese Myrin.

Inspirationsdag i Mattila

Visit Värmland, Compare, Nordsjöprojektet COM3 och Mattila bjuder nu in boende i området, aktörer, företag och andra intresserade och engagerade av Mattila med omnejd den 15 februari mellan 10.00-15.00 för en inspirerande dag i Mattila. Under förmiddagen reser vi tillbaka till 1940-talet och Värmlandsantikvarien Terese Myrin berättar om sitt arbete. Därefter workshopar vi tillsammans.

– Vi vill få möjlighet till inspel och att lyssna in deltagarnas bidrag, få kunskaper om Mattilas historia, skapa delaktighet och få förankring hos både boende, aktörer och andra intressenter när vi tar ett steg mot framtiden med hjälp av historierna från gränstrakterna i Mattila, säger Pernilla Bredberg projektledare på Visit Värmland.

Med oss på resan finns även Placebrander som bidrar med kunskap och inspiration kring att utveckla attraktiva platser och Advant som leder dagen och har fått uppdraget att utveckla ett koncept för Mattila med omnejd.

– I Nordsjöprojektet COM3 arbetar vi fram piloter för att dra nytta av digitaliseringens möjligheter på landsbygden. Det är därför kul att projektet kunnat stötta med att utforska historier från andra världskriget som ett första steg i något större. Med dessa historier, i kombination med andra möjligheter och tillgångar på platsen, hoppas vi nu kunna påbörja något riktigt spännande den 15 feb i Mattila, som kan sedan kan utvecklas, testas, utvärderas och skalas upp till andra delar av Finnskogen men även andra platser, säger Anders Solberg projektledare på Compare.

Några utgångspunkter i arbetet är:
  • Historier kring andra världskriget i Mattila
  • Levandegöra historierna
  • Hållbar platsutveckling
  • Öka beläggningen
  • Samverkan med platsen som utgångspunkt

Välkommen hälsar Visit Värmland, Compare, Nordsjöprojektet COM3 och Mattila

För mer information:

Pernilla Bredberg, projektledare Visit Värmland,
Tel. 070-535 93 41,pernilla.bredberg@visitvarmland.com

Anders Solberg, projektledare Compare,
Tel 073-529 14 62, anders.solberg@compare.se

Terese Myrin, kulturmiljöspecialist Värmlandsantikvarien,
Tel 070 24 16 450, terese@varmlandsantikvarien.se

Bengt Fjellstedt, Mattila natur- & kulturförening,
Tel. 070-815 85 30, bengt@hirschfjellstedt.se

 

 


Om Visit Värmland

Visit Värmland arbetar för besöksnäringen i Värmland. Våra tillgångar är våra medlemmar; företag, föreningar, organisationer och kommuner som tillsammans jobbar för att stärka och utveckla en hållbar värmländsk besöksnäring.