2021-03-26 08:25Pressmeddelande

​Stärkt affärsutveckling i Finnskogen

Visit VärmlandVisit Värmland

Tillväxtverket har beviljat Visit Värmland ett nytt projekt i utlysningen ”Stärka affärs- och produktutveckling i företag inom destinationer”. Projektet pågår t.o.m. 2022-04-30.

Stärkt affärsutveckling i Finnskogen syftar primärt till att ge små och medelstora företag, Finngårdar och hembygdsföreningar som verkar på Finnskogen möjligheten att med marknadsstyrd affärs- och produktutveckling möta upp och matcha de förändringar som skett inom besöksnäringen. Finnskogen består av gles- och landsbygd, där turismnäringen är viktig och bidrar till platsens attraktionskraft. Finnskogen har också ett tydligt kärnvärde i sitt natur- och kulturarv, vilket är en stor outnyttjad resurs och tillgång.

– Det har gjorts en inventering som påvisar att det behövs en ökad samverkan mellan aktörer och förädling av produkter för att möta upp efterfrågan och nya målgrupper, skapa bättre lönsamhet samt bilda innovativa, produktiva nätverk för en hållbar och lönsam besöksnäring i området, säger Mia Landin vd Visit Värmland.

De aktörer som verkar i Finnskogen bygger mycket på småskalighet och mångfald med en drivkraft som ofta baseras på en åldrande generations ideella kraft, både kring entreprenörskap med även som förvaltare av områdets kulturarv.

– Det ska skapas ett gynnsamt underlag för entreprenörskap, nyrekrytering av medlemmar och stärkta möjligheter att föra kulturarvet vidare. Det handlar om att ställa om mot en ny marknad genom att förädla befintliga produkter eller skapa nya. Ett arbete som i mångt och mycket bygger på en tydlig samverkan inom näringen, men även mellan de offentliga aktörerna i form av Torsby, Sunne, Arvika, Eda och Årjäng kommun. Resultatet i projektet kommer på sikt hela Värmland till godo, säger Mia Landin.

– Det är med glädje vi ser ett ökat intresse för Finnskogen och dess stora kulturarv. Torsby kommun ser med stort intresse fram emot att få följa och delta i detta projekt, säger Eva Larsson, näringslivschef Torsby kommun samt ordförande i föreningen Finnskogen Natur & Kulturpark. Genom att arbeta med den offentliga och privata sektorn tillsammans med ideella organisationer är vår förhoppning att projektet kommer tillgängliggöra att resurser används på ett effektivare sätt och stärka Finnskogens affärsverksamheter och attraktion.

Paketering, produkt- och affärsutveckling krävs för att områdets aktörer skall positionera sig inom besöksnäringen och att skapa en naturlig, produktiv kedjeeffekt för de som verkar där. Det handlar inte om att bara öka antalet besökare i volym utan att förädla kärnvärdet i produkterna och skapa ett högre och hållbart värde på de upplevelser man tar fram.

För mer information

Mia Landin, vd Visit Värmland, tel 054-776 60 01, mia.landin@visitvarmland.com
Eva Larsson, Näringslivschef Torsby kommun, tel. 070-2125457, eva.larsson@torsby.se


Om Visit Värmland

Visit Värmland arbetar för besöksnäringen i Värmland. Våra tillgångar är våra medlemmar; företag, föreningar, organisationer och kommuner som tillsammans jobbar för att stärka och utveckla en hållbar värmländsk besöksnäring.


Kontaktpersoner

Mia Landin
Vd
Mia Landin
Frida Jansson Högberg
Kommunikatör
Frida Jansson Högberg
Jenny Nohrén
Kommunikatör
Jenny Nohrén
Andreas Norum
Projektledare Visit Värmland
Andreas Norum
Projektledare
Niclas Wikman