2017-06-27 11:09Pressmeddelande

​Stark tillväxt i Värmlands besöksnäring under våren

Visit VärmlandVisit Värmland

Nu har Tillväxtverket och SCB släppt de preliminära siffrorna för den svenska turismomsättningen under våren. Antalet gästnätter inom besöksnäringen fortsätter att öka i Sverige och Värmland ökar mer än riket i genomsnitt.

Under april 2017 ökade antalet gästnätter i Värmland med 19% jämfört med april 2016. Motsvarande ökning för Sverige som helhet var 9%. Sett till första tertialet 2017 jämfört med 2016 ökade antalet gästnätter i Värmland med 7,7% medan motsvarande ökning för hela Sverige var 4,5%. I siffrorna ingår inte privat förmedlade stugor och lägenheter, besökare hos släkt och vänner eller i övernattande i egna fritidshus.

De marknader som ökar mest för Värmlands räkning under första tertialet 2017 jämfört med samma period 2016 är Sverige (+12%), Tyskland (7,8%), Nederländerna (+6,5%) och Danmark (6,2%).

- Värmlands position som en attraktiv besöksdestination för både svenska och utländska gäster stärktes under april månad då vi såg en ökning av antalet gästnätter med hela 19% jämfört med april 2016. Även sett till hela första tertialet 2017 har Värmlands besöksnäring haft en gynnsam utveckling då antalet gästnätter ökat med 7,7% jämfört med 2016. Motsvarande siffra för Sverige som helhet var 4,5%, säger Jonas Jacobsson vd för Visit Värmland.

Besöksnäringen skapar stora intäkter och ökade med 6% under 2016 till 296 miljarder kronor. Exportvärdet är dubbelt så stort som järn- och stålexporten (51 miljarder 2016), och ökar snabbare än Sveriges totala export. Under 2016 spenderade utländska besökare 119,6 miljarder kronor och svenska fritids- och affärsresenärer 176,4 miljarder kronor i Sverige.

För mer information, se https://tillvaxtverket.se/

Turismens årsbokslut 2016: https://tillvaxtverket.se/statistik/vara-undersokningar/resultat-fran-turismundersokningar/2017-06-19-turismens-arsbokslut-2016-.html

För mer information om Visit Värmland, se https://www.visitvarmland.se

Källa: Tillväxtverket och SCB


Om Visit Värmland

Visit Värmland arbetar för besöksnäringen i Värmland. Våra tillgångar är våra medlemmar; företag, föreningar, organisationer och kommuner som tillsammans jobbar för att stärka och utveckla en hållbar värmländsk besöksnäring.


Kontaktpersoner

Mia Landin
Vd
Mia Landin
Frida Jansson Högberg
Kommunikatör
Frida Jansson Högberg
Jenny Nohrén
Kommunikatör
Jenny Nohrén
Andreas Norum
Projektledare Visit Värmland
Andreas Norum
Projektledare
Niclas Wikman