2018-05-09 15:13Pressmeddelande

​Stark tillväxt för Värmlands besöksnäring under första kvartalet 2018

Visit VärmlandVisit Värmland

2018 har börjat mycket bra för besöksnäringen i Värmland. Övernattningsstatistiken för mars månad släpptes nyligen av Statistiska Centralbyrån och Värmland uppvisar en ökning av antal gästnätter med 45 procent jämfört med mars 2017. De utländska gästnätterna ökade med 62 procent medan gästnätterna från svenska besökare ökade med 43 procent. Sverige som helhet hade i mars en ökning av antal gästnätter med 10 procent varav de utländska gästnätterna ökade med 28 procent och de svenska gästnätterna med 6 procent.

Under första kvartalet 2018 har Värmland haft totalt 668 000 gästnätter vilket motsvarar en ökning med 35 procent jämfört med första kvartalet i fjol. Vi har sett en markant ökning av antalet gästnätter både från utländska besökare med 31 procent och från svenska gäster med 36 procent. Detta kan jämföras med motsvarande ökning för Sverige som helhet där den totala ökningen var 7 procent under det första kvartalet varav de utländska gästnätterna ökade med 15 procent och de svenska med 5 procent. Statistiken inkluderar boende på hotell, stugbyar, campingar, vandrarhem och privat förmedlade stugor men exkluderar övernattande i egna fritidshus, via Airbnb och boende hos släkt och vänner.

- Vi har haft en otroligt bra start för besöksnäringsåret i Värmland vilket ger positiva effekter i många olika branscher och led, alltifrån boenden och restauranger till handel och drivmedelsstationer. Vi ser att Värmlands position som en attraktiv vinterdestination för både svenska och utländska gäster är fortsatt stark säger Jonas Jacobsson, vd för Visit Värmland. Att vi lyckas behålla en mer gynnsam utveckling än Sverige som helhet är glädjande och i linje med Värmlands besöksnäringsstrategi.

Kontakt: Jonas Jacobsson, vd Visit Värmland, 0721-41 00 33.

Källa: Tillväxtverket och SCB


Om Visit Värmland

Visit Värmland arbetar för besöksnäringen i Värmland. Våra tillgångar är våra medlemmar; företag, föreningar, organisationer och kommuner som tillsammans jobbar för att stärka och utveckla en hållbar värmländsk besöksnäring.


Kontaktpersoner

Mia Landin
Vd
Mia Landin
Frida Jansson Högberg
Kommunikatör
Frida Jansson Högberg
Jenny Nohrén
Kommunikatör
Jenny Nohrén
Andreas Norum
Projektledare Visit Värmland
Andreas Norum
Projektledare
Niclas Wikman