2022-11-15 09:15Pressmeddelande

Spara energi utan att kompromissa om upplevelsen

null

Hur kan man spara energi utan att kompromissa om upplevelsen? Hur kan man få besökarna att vilja bidra till att sänka energianvändandet på ett besöksmål? Det är en av utmaningarna som besöksnäringen står inför och några av grundfrågorna som ska processas i en innovationsworkshop.

Som ett steg i processen kommer en utforskande och kreativ workshop att hållas under förmiddagen den 17 november, där Visit Värmland och Compare tillsammans med Sommarvik AB och Advant tar sig an frågan ”Hur kan vi få besökarna att tänka (och bete sig) mer energieffektivt utan att kompromissa om upplevelsen?”.

– Vi har utöver Sommarvik AB, som vi identifierat problemformuleringen med, bjudit in boendeanläggningar i Värmland för en workshop i anslutning till besöksnäringsdagarna i Charlottenberg. Vi får en möjlighet att få ta del av olika aktörers erfarenheter och kunskaper och förhoppningen är att fler boendeanläggningar i Värmland ska kunna vara en del i processen framöver, säger Pernilla Bredberg projektledare på Visit Värmland.

Innovationsprocessen är en samverkan mellan de deltagande aktörerna där Advant fått uppdraget att leda workshoppen och styra processen.

– Vi kommer tillsammans ta oss igenom en innovationsprocess där vi går från problemformulering till en prototyp på kort tid. På så sätt kan vi snabbt testa och utvärdera och få feedback innan vi tar produkten vidare, säger Mikael Engström innovationsledare på Advant.

– Det här är ett bra exempel där flera aktörer samlas kring ett gemensamt behov och tillsammans arbetar fram en lösning. På så vis hoppas vi få fram en lösning som vi vet är applicerbar hos många aktörer, vilket i sin tur skapar en trygghet hos potentiella leverantörer så att en ensam aktör inte behöver stå för hela utvecklingskostnaden, säger Anders Solberg

Resultatet av workshopen kommer att presenteras redan den 18 november under Värmlands Besöksnäringsdagar. Workshopen är en del av projektet Innovationsarenor besöksnäringen Värmland.

För mer information:
Pernilla Bredberg, projektledare Visit Värmland, Tel. 070-535 93 41, pernilla.bredberg@visitvarmland.com
Anders Solberg, projektledare Compare, Tel 073-529 14 62, anders.solberg@compare.se
Mikael Engström, innovationsledare Advant, Tel. 076-145 18 10, mikael@advant.se

 


Om Visit Värmland

Visit Värmland arbetar för besöksnäringen i Värmland. Våra tillgångar är våra medlemmar; företag, föreningar, organisationer och kommuner som tillsammans jobbar för att stärka och utveckla en hållbar värmländsk besöksnäring.