2019-10-07 14:33Pressmeddelande

Sommarturismen 2019 har summerats

Visit VärmlandVisit Värmland

Gästnätterna i Värmland under sommarmånaderna (juni, juli och augusti) 2019 minskade något (preliminärt -2,7 procent) jämförelsevis med samma period rekordsommaren 2018. Sverige som helhet ökade 2019 sina gästnätter med 5 procent preliminärt.

– Det är glädjande att Sverige ökar och lockar många besökare, det tyder på att det finns mycket bra som attraherar turisterna och att vi kan bygga vidare och utveckla upplevelserna. Värmland är en del av Sverige när vi marknadsför oss internationellt, så att Sverige ökar och är attraktivt för besökande är oerhört viktigt för Värmland, säger Mia Landin vd på Visit Värmland.

För hela Sverige går Tyskland förbi Norge som största utlandsmarknad.

– Det är glädjande att se att även Tyskland har ökat i Värmland under sommarperioden i år och att även antalet gästnätter från Kina, som är en viktig marknad och har enormt stor potential, har ökat med hela 50 procent jämfört med sommaren 2018. Att det inhemska resandet, så kallat "hemestrandet" ökar, är bra för en hållbar besöksnäring och vi arbetar nu vidare tillsammans med näringen för att marknadsföra ett attraktivt Värmland för alla våra prioriterade markader, säger Mia Landin.

Svenska gästnätter ligger ungefär på samma nivå i Värmland som sommaren 2018, med mindre än 1 procent minskning, medan utländska gästnätter minskade med nästan 5 procent.

– Vi har en fortsatt stark och stabil utveckling av besöksnäringen i Värmland. Dialogen med näringen vittnar om en bra sommar, trots nedgången i de preliminära siffrorna. Vi summerar en bra besöksnäringssommar i Värmland, säger Mia Landin. Ett stort positivt utropstecken är Karlstad som under perioden ökar med hela 7 procent 2019, men även Säffle, Kristinehamn och Filipstad ökar. Samtidigt övernattar en stor del av besökarna i Värmland utanför den officiella statistiken. Besök hos släkt och vänner samt privata förmedlare, AirBnb, gästhamnar och ställplatser för husbilar inkluderas inte i den officiella statistiken.

Antalet utländska gästnätter under sommaren 2019 har minskat, där förklaringen är att Norge som fortsatt är Värmlands största utlandsmarknad, står för minskningen. Preliminära siffror från Norge pekar även de på att "hemestern" i Norge har ökat. Under juli 2019 var det rekordmånga norska gästnätter på norska campingplatser vilket troligtvis påverkar det minskade antalet gästnätter från Norge.*

– Vårt uppdrag är att verka för en hållbar besöksnäring i Värmland och vi tror på ett fortsatt gemensamt arbete för att skapa goda förutsättningar för vår närings, avslutar Mia Landin. Totalt visar de preliminära siffrorna att Värmland haft 1 120 600 gästnätter under sommaren 2019.

Källa: SCB på uppdrag av Tillväxtverket

*Källa Visit Sweden


Om Visit Värmland

Visit Värmland arbetar för besöksnäringen i Värmland. Våra tillgångar är våra medlemmar; företag, föreningar, organisationer och kommuner som tillsammans jobbar för att stärka och utveckla en hållbar värmländsk besöksnäring.


Kontaktpersoner

Mia Landin
Vd
Mia Landin
Frida Jansson Högberg
Kommunikatör
Frida Jansson Högberg
Jenny Nohrén
Kommunikatör
Jenny Nohrén
Andreas Norum
Projektledare Visit Värmland
Andreas Norum
Projektledare
Niclas Wikman