2017-11-16 19:54Pressmeddelande

Sliperiet - vinnare av Värmlands Turismpris 2017

Visit VärmlandVisit Värmland

Den 16 november delade Visit Värmland ut pris till besöksnäringen i Värmland. Med Värmlands Turismpris, som består av 10 000 kronor, uppmärksammar Visit Värmland en person, företag eller organisation som på ett betydelsefullt sätt bidragit till att stärka den värmländska besöksnäringen. Värmlands Turismpris gick i år till Sliperiet med följande motivering:

Sliperiet lockar nationella och internationella besökare till sin verksamhet och har med mod, uthållighet och konstnärlig höjd satt både Borgvik och Värmland på kartan. Genom en kompletterande satsning på måltidsupplevelser av hög klass är även Sliperiets restaurang mycket uppskattad och listad i White Guide.

Visit Värmland delade samtidigt ut ett hedersomnämnande till Årets Uppstickare. Med detta vill man synliggöra en aktör som genom nytänkande (utveckling av befintlig verksamhet eller nystart) utmärkt sig inom besöksnäringen i Värmland. Årets Uppstickare 2017 blev Thorills AB med följande motivering:

Thorill Pettersson vågade ta steget och följa sin dröm i kombination med en målsättning om att arbeta småskaligt och samtidigt fokusera på service, kvalitet och närproducerat. Genom att våga satsa och dra nytta av nätverk visar Thorills Restaurang att det är möjligt att lyckas även på landsbygden om produkten är tillräckligt bra. Sedan invigningen våren 2017 har kunderna strömmat till, vitsorden flödat och en utbyggnad av verksamheten redan blivit verklighet.

Prisutdelare var Visit Värmlands styrelseordförande Christina Lundqvist tillsammans med Visit Värmlands vd Jonas Jacobsson samt Anita Teunissen, ägare av Sun Dance Ranch och nominerad till Stora Turismspriset 2017. Juryn bestod av Visit Värmlands styrelse som också utsåg de tre finalisterna i de två kategorierna:

Värmlands Turismpris 2017 – finalister:

 • Sliperiet
 • Värmskogs Café
 • Dömle Herrgård

Årets Uppstickare 2017 – finalister:

 • Artscape – The White Moose Project
 • Thorills AB
 • Gamla Kraftstationen i Deje

Priserna går till dem som bäst lyckats uppfylla följande kriterier:

Värmlands Turismpris

 • Nytänkande och innovativt arbetssätt
 • Internationella inslag i verksamheten
 • Samverkan och nätverksbyggande
 • Sprider kunskap och erfarenhet
 • Arbetar långsiktigt och hållbart

Årets Uppstickare

 • Nytänkande och innovativt arbetssätt
 • Samverkan och nätverksbyggande
 • Sprider kunskap och erfarenhet
 • Det nya bidraget till besöksnäringen

För mer information
Jonas Jacobsson, vd Visit Värmland, tel. 0721-41 00 33


Om Visit Värmland

Visit Värmland arbetar för besöksnäringen i Värmland. Våra tillgångar är våra medlemmar; företag, föreningar, organisationer och kommuner som tillsammans jobbar för att stärka och utveckla en hållbar värmländsk besöksnäring.


Kontaktpersoner

Mia Landin
Vd
Mia Landin
Frida Jansson Högberg
Kommunikatör
Frida Jansson Högberg
Jenny Nohrén
Kommunikatör
Jenny Nohrén
Andreas Norum
Projektledare Visit Värmland
Andreas Norum
Projektledare
Niclas Wikman