2019-05-03 08:58Pressmeddelande

​Rally Sweden - en succé för Värmland

Visit VärmlandVisit Värmland

Research One har i ett samarbete mellan Visit Värmland, Rally Sweden, Torsby-, Hagfors-, Sunne- och Karlstads kommuner genomfört en besökarundersökning i samband med Rally Sweden. Målgruppen var tillresta besökare som bor utanför den kommun där intervjun genomfördes och urvalet bestod av slumpmässigt utvalda respondenter på plats under evenemanget.

– Det är viktigt att samverka för att kunna attrahera fler, större och bättre evenemang till Värmland i framtiden. Tillsammans blir ett större Värmland och underlaget ger oss också kunskap om besökarens logi och konsumtion vilket hjälper oss att identifiera fler evenemang som har potential att utveckla regionen och reseanledningar till Värmland, säger Mia Landin vd på Visit Värmland.

Rally Sweden är den dominerande aktiviteten för besökarna förutom café- och restaurangbesök. Hotell är den vanligaste inkvarteringstypen men många besökare bor även hos släkt och vänner eller i hyrd stuga alternativt lägenhet.

– Vi har länge velat genomföra en undersökning av rallyts effekter och betydelse för regionen och är mycket glada att det äntligen blivit av. Undersökningen visar att rallyt är ett mycket väl genomfört arrangemang, med hög kundnöjdhet och ger ett bra faktaunderlag för en vidareutveckling och finslipning av arrangemanget, säger Mats Olsson Besöksnäringsstrateg i Torsby kommun.

– Rapporten befäster vikten av att ha stora evenemang som profilbärare för Värmland och även Sverige. För Värmlands besöksnäring är undersökningen oerhört viktig för att få svart på vitt vilken tillgång Rally Sweden är för hela Värmland, säger Mia Landin vd på Visit Värmland.

Undersökningen indikerar att de flesta kommunerna i Värmland i någon utsträckning har övernattande Rally Sweden-besökare under evenemanget.

Net Promoter Score (NPS), det vill säga benägenhet att rekommendera Rally Sweden mäts på en tiogradig skala enligt formeln andelen ambassadörer (9-10 på skalan) minus andelen kritiker (1-6 på skalan) är lika med NPS-värdet,

– Mätningen visar att Rally Sweden har ett NPS-värde på 66. Det genererar många goda ambassadörer för evenemanget och Värmland. Nästan 70% både bland svenska och utländska besökare har angett att de kan rekommendera evenemanget, vilket är ett otroligt bra mått på evenemangsresultat som vi är riktigt stolta över, säger Glenn Olsson vd på Rally Sweden.

– Det är så bra att vi tillsammans har gjort denna undersökning och att den föll så väl ut är fantastiskt. Rally Sweden är en stor reseanledning till Värmland med en hög kundnöjdhetsfaktor och jag hoppas att vi får ha kvar eventet länge till och locka hit ännu fler rallyentusiaster, säger Madelene Andersson, turismansvarig Hagfors kommun.

För mer information
Mia Landin, vd Visit Värmland, mia.landin@visitvarmland.se, tel 054-776 60 01

Fler fakta från besökarundersökningen

• Respondenterna i undersökningen representerar 20 olika länder.
• De svenska besökarna kommer från 62 olika kommuner.
• 34 % av respondenterna bor utanför Sverige. Av dessa kommer 35 % från Norge.
• Största åldersgrupp är 35-49 år och beräknad snittålder är 43,5 år.
• 1 av 5 besökare är på Rally Sweden för första gången.
• Den absoluta majoriteten (92 %) av alla respondenter befinner sig i Värmland i huvudsak för att besöka Rally Sweden.
• Hotell är den vanligaste inkvarteringstypen (49 %), även om många svenska besökare sover över hos släkt/vänner. Även hyrd stuga/lägenhet är ett vanligt sätt att bo över.
• Nöjdhet får snittbetyget 4,36 på en femgradig skala, och Information får snittbetyget 4,03.

Källa Research One.


Om Visit Värmland

Visit Värmland arbetar för besöksnäringen i Värmland. Våra tillgångar är våra medlemmar; företag, föreningar, organisationer och kommuner som tillsammans jobbar för att stärka och utveckla en hållbar värmländsk besöksnäring.


Kontaktpersoner

Mia Landin
Vd
Mia Landin
Frida Jansson Högberg
Kommunikatör
Frida Jansson Högberg
Jenny Nohrén
Kommunikatör
Jenny Nohrén
Andreas Norum
Projektledare Visit Värmland
Andreas Norum
Projektledare
Niclas Wikman