2019-06-19 08:26Pressmeddelande

Positivt bokslut 2018 för den svenska och den värmländska besöksnäringen

Visit VärmlandVisit Värmland

Tillväxtverket har nu släpp turismens årsbokslut för 2018 och det visar på fortsatt god tillväxt för turismen i Sverige. 

Svenska och utländska turister konsumerade för sammanlagt 337 miljarder kronor i Sverige under 2018 vilket motsvarar en ökning på 6 procent jämfört med fjolåret. Boende och restaurang stod sammanlagt för 105 miljarder kronor, eller 33 procent av den sammanlaga turismkonsumtionen 2018 och ökade 6 procent. Turismens bidrag i relation till BNP uppgick under 2018 till 2,6 procent vilket är i nivå med tidigare år och omkring 3 000 nya jobb skapades inom turism och besöksnäring i Sverige under 2018.

Turismens exportvärde uppgick år 2018 till 144 miljarder kronor, en ökning med knappt 8 procent jämfört med året innan. Det är procentuellt lika mycket (8 procent) som ökningen av Sveriges totala export.

Värmland hade den största relativa ökningen av inrapporterade gästnätter på kommersiella boendeanläggningar under 2018 vilka ökade med cirka 14 procent jämfört med fjolåret.

Ökningen i Värmland var ungefär lika stor för både svenska och utländska gästnätter. Det innebär 219 000 fler svenska och 107 000 fler utländska gästnätter jämfört med 2017. De svenska gästnätterna ökade framför allt under vintermånaderna, med nästan 50-procentiga ökningar under januari och mars.

– Värmland har fått ytterligare ett fantastiskt bra år för besöksnäringen och det är glädjande för företagen som strävar för att utveckla sina verksamheter. Branäs är ett gott exempel som ständigt utökar sitt boende och nästa år även kommer att expandera backarnas kapacitet med en sexstols expresslift och en ny nedfart från toppen, säger Mia Landin vd på Visit Värmland.

För Värmland har de svenska gästnätterna under den senaste femårsperioden ökat med 36 procent. Våra norska gäster står nu för 50 procent av alla utländska gästnätter i Värmland, vilket är en ökning med 8 procent under 2018.

– Det är härligt att vi ser en så positiv utveckling under vintersäsongen och Värmland har mycket som attraherar även under sommarhalvåret, så det finns potential att växa mer under alla säsonger. Den geografiska närheten till Norge har givetvis en positiv inverkan för Värmland, inte minst med gränshandeln och campingsemester men även vistelser på hotell eller herrgård där man besöker ett evenemang eller våra sevärdheter är mycket populära på den norska marknaden, säger Mia Landin vd på Visit Värmland.

Gränshandeln i Sverige 2018 uppgick till 17 miljarder svenska kronor. Inrapporterade övernattningar visar att hotell och camping dominerar i Värmland och står för nästan 70 procent av det kommersiella boendet. I Värmland ökade gästnätterna på camping med 15 procent jämfört med fjolåret.


Om Visit Värmland

Visit Värmland arbetar för besöksnäringen i Värmland. Våra tillgångar är våra medlemmar; företag, föreningar, organisationer och kommuner som tillsammans jobbar för att stärka och utveckla en hållbar värmländsk besöksnäring.


Kontaktpersoner

Mia Landin
Vd
Mia Landin
Frida Jansson Högberg
Kommunikatör
Frida Jansson Högberg
Jenny Nohrén
Kommunikatör
Jenny Nohrén
Andreas Norum
Projektledare Visit Värmland
Andreas Norum
Projektledare
Niclas Wikman