2020-08-28 14:08Pressmeddelande

​Omställningsprojektet ”LOV” ska stärka den värmländska besöksnäringen

Visit VärmlandVisit Värmland

Den senaste tiden har inneburit en tuff tid och omställning för många av företagen inom besöksnäring, handel och småskalig livsmedelsproduktion.

Omställningsprojektet ”LOV”*, där Visit Värmland är projektägare tillsammans med samverkansparten Nifa, riktar sig till små och medelstora företag inom besöksnäring och handel samt aktörer genom hela livsmedelskedjan, bland anat lokala matentreprenörer. Projektet ska bidra till att snabba på omställningen hos företagen genom olika aktiviteter, affärsutveckling och samverkan. På så sätt ska konkurrenskraft och attraktivitet skyndsamt höjas hos besöksnäringen, handeln och aktörer genom hela livsmedelskedjan i Värmland och anpassas till marknadens nya förutsättningar under och efter coronapandemin.

– Många av företagen har ett behov av stöttning och kunskap för kunna fortsätta att växa och locka både invånare och tillfälliga besökare. Företagen behöver kunna möta marknadens nya förutsättningar för att vara konkurrenskraftiga. Det kan handla om att hitta nya målgrupper med andra behov än de man är van att leverera till. Önskemål, kvalitetskrav, resvanor och konsumtionsmönster som följer, under och efter coronapandemin, kommer att se annorlunda ut än tidigare, det är nog det enda vi kan vara säkra på, säger Jennie Jonsson projektledare på Visit Värmland.

Projektet kommer att starta upp med aktiviteter redan i september. Inledningsvis är det stort fokus på omvärldsbevakning, plats- och affärsutveckling för att se över och få mer kunskap om målgruppernas nya konsumtionsmönster och resebeteende och vilka trender som kan uppstå efter coronakrisen.

– Vi behöver lära oss mer om både befintliga och nya målgrupper, deras behov, önskemål och krav för att kunna attrahera och tillgodose dem i framtiden. Platsutvecklingsmålet för både stadsutveckling och landsbygd inleds med en kartläggning tillsammans med alla kommuner som ingår i projektet för att hitta behov och möjliga åtgärder och skapa attraktiva miljöer för medborgare, företag och besökare. Vi ska försöka backa upp med vad vi kan kring information, goda exempel, utbildningar; helt enkelt det näringen behöver här och nu, säger Mia Landin vd på Visit Värmland.

Projektet ska utgöra ett stöd i affärsutvecklingsprocessen, hitta nya säljkanaler, nya sätt att nå målgruppen och stärka företagen inom marknadsföring och digital affärsutveckling:

– Att öka den digitala mognaden är också viktigt för företagen för att stärka sin attraktions- och konkurrenskraft. Mycket av den digitala affärsutvecklingen kommer att ske i samverkan med Compare inom Be Digital-konceptet, där vi dessutom genom deras kontaktnät har möjlighet att matcha företagen med konsulter för att kunna ta ett ytterligare steg i utvecklingen, säger Jennie.

– Om tre år, när projektet är slut, är förhoppningen att vi tillsammans med företagen och kommunerna har kommit stärkta genom utmaningarna och återgått till ett nytt ”normalläge” men många nya idéer, innovationer, produkter och insikter som fortsätter skapa hållbara affärsmöjligheter i Värmland, säger Jennie.

*Varmt välkommen! Livskraftig omställning i Värmlands besöksnäring och utveckling av livsmedelskedjan för lokala matentreprenörer 2020- 2023

För mer information

Mia Landin, vd Visit Värmland,
mia.landin@visitvarmland.com, 054-776 60 01

Jennie Jonsson, projektledare Visit Värmland,
jennie.jonsson@visitvarmland.com, 070-585 80 57

Claes Jonasson, verksamhetsledare Nifa,
claes.jonasson@nifa.se, 072-514 98 59


Om Visit Värmland

Visit Värmland arbetar för besöksnäringen i Värmland. Våra tillgångar är våra medlemmar; företag, föreningar, organisationer och kommuner som tillsammans jobbar för att stärka och utveckla en hållbar värmländsk besöksnäring.


Kontaktpersoner

Mia Landin
Vd
Mia Landin
Frida Jansson Högberg
Kommunikatör
Frida Jansson Högberg
Jenny Nohrén
Kommunikatör
Jenny Nohrén
Andreas Norum
Projektledare Visit Värmland
Andreas Norum
Projektledare
Niclas Wikman