2020-06-12 16:23Pressmeddelande

Omställning för trygga besök

Visit VärmlandVisit Värmland

Nu släpps de svenska reserestriktionerna. Samtidigt som gränserna mot Finland fortsatt är stängda öppnar Norge upp för fritidsresor mot de nordiska länderna – men enbart till regioner med låg smitta. I dagsläget betyder det att i Sverige är det bara Gotland som uppfyller kriterierna och som norrmän kan resa till och från utan att behöva sitta i karantän vid hemkomst. Var fjortonde dag kommer smittosituationen att utvärderas för vilka områden kan stängas eller öppnas upp mot Norge, meddelar Erna Sohlberg under dagens presskonferens.

– Detta är såklart ett oerhört hårt slag mot hela Värmlands besöksnäring och mot handeln. Vi hade länge en förhoppning om att gränsen skulle öppna den 15 juni. Vi hoppas nu istället på ett ökat antal svenska resenärer till Värmland i sommar och ser fram emot att få träffa våra norska vänner längre fram. Om vi tillsammans hjälps åt att hålla i och hålla ut, så kanske det blir möjligt att de omvärderar läget för Värmland, säger Mia Landin, vd på Visit Värmland.

Samtidigt som resandet inom Sverige kan öka pågår också arbetet för att motverka smittspridning. Inom värmländsk besöksnäring och handel tas flera steg mot att ytterligare skapa en trygg miljö anpassad för den situationen vi befinner oss i, för företagen, personalen och de kommande gästerna. Branschorganisationen för besöksnäringen Visita har tagit fram branschnormer för hotell, restaurang och camping. Visit Värmland har tagit fasta på deras material och sprider det till näringen.

– Alla har ett ansvar nu. I grunden finns det i Värmland gynnsamma förutsättningar för att fortsätta enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer, med bland annat den sociala- och fysiska distanseringen. Nu behöver vi alla hjälpas åt för att säkerställa en trygg resa för våra gäster och en trygg sommar för de företagare och boende i Värmland som kommer att möta besökarna.

Region Värmland instämmer i att en fortsatt stängd gräns slår hårt mot den värmländska besöksnäringen. För Värmland och Sverige är betydelsen av Norge stor. De uppmuntrar samtidigt initiativet med de spridda branschnormerna.

– Besöksnäringen är en basnäring för Värmland med stor potential. Det är verkligen en dubbel känsla. Vi vet att näringslivet drabbas hårt. Samtidigt måste vi nu alla göra allt vi kan för att inte bidra till smittspridning. Det är oerhört viktigt att följa de direktiv och råd som nu finns, i såväl butiker som hos privata uthyrare och andra besöksmål. Vi vill ju ha en trygg sommar, för besökare men också för alla som bor i Värmland, inte minst för alla de som arbetar i vården. Här har vi haft en lägre smittspridning än på många andra platser och så vill vi givetvis att det ska fortsätta, säger Stina Höök.

Visit Värmland har kontinuerlig kontakt med den värmländska besöksnäringen.

– Sommarens semester i Värmland ska bjuda på just semesterkänsla och trygghet, för såväl värmlänningar som besökare. Oavsett om du vill vistas i vår fantastiska natur eller ta en tur till ett café. Vi tillsammans med våra företag ska möta de önskemål som kan finnas, säger Mia Landin.

Broschyrerna med råd till restaurang, camping och hotell finns på visita.se

Kontakt

Mia Landin, Visit Värmland,
VD
Tel: +46 54 776 60 01
E-post: mia.landin@visitvarmland.com

Stina Höök, Region Värmland
Regionala utvecklingsnämndens ordförande
Tel: 070-273 70 50
E-post: stina.hook@regionvarmland.se


Om Visit Värmland

Visit Värmland arbetar för besöksnäringen i Värmland. Våra tillgångar är våra medlemmar; företag, föreningar, organisationer och kommuner som tillsammans jobbar för att stärka och utveckla en hållbar värmländsk besöksnäring.


Kontaktpersoner

Mia Landin
Vd
Mia Landin
Frida Jansson Högberg
Kommunikatör
Frida Jansson Högberg
Jenny Nohrén
Kommunikatör
Jenny Nohrén
Andreas Norum
Projektledare Visit Värmland
Andreas Norum
Projektledare
Niclas Wikman