2021-09-08 14:25Pressmeddelande

Ökning med 28 procent av gästnätter i Värmland under juli

Visit VärmlandVisit Värmland

Statistiska Centralbyrån (SCB) har nu publicerat gästnätterna för juli. De preliminära siffrorna för kommersiella övernattningar under juli 2021 visar en ökning med 28 procent i Värmland jämfört med 2020, men fortfarande en minskning mot toppåret 2019.

— Pandemin har varit och är fortfarande en stor utmaning för företagen i besöksnäringen. Trots att det inte är över känns det nu hoppfullt. I vår dialog med näringen är de flesta mycket nöjda med juli, men även sommaren som helhet, och vi upplever att det fortsatt är ett stort intresse för Värmland. Förra året var förberedelserna massiva för att ställa om, anpassa produkter och verksamheter samt att säkerställa att det blev trygga besök och upplevelser. I år har en ytterligare utmaning tillkommit för företagen. Många företag har fått säga upp erfaren personal och behöver nu återanställa för att möta det kommande behovet, säger Mia Landin vd på Visit Värmland.

Värmester blev ett begrepp redan förra året. Syftet med Visit Värmlands värmesterkampanj, tillsammans med de insatser som görs i samverkan med bland annat Visit Sweden och Värmlands kommuner, är att stötta näringen och locka besökare, få fler att ta del av och uppleva en salig upptäcktsresa i världens vackraste Värmland.

— Upplevelser i naturen är fortsatt attraktivt och besöksmål präglade av kultur och historia är efterfrågat och lockar till besök. Visit Värmlands marknadsföringskampanj har presterat ännu bättre än föregående år och de svenska besökarna fortsätter att öka, men Värmland behöver fler attraktiva produkter och reseanledningar som sticker ut i mängden. Värmland har i jämförelse med angränsande regioner ett bra juliresultat och det har varit en positiv sommar med många nya besökare som hittat hit till Värmland. Tillsammans med näringen bygger vi vidare och fyller på med nya erbjudanden och upplevelser i vårt skyltfönster, säger Linda Werme kommunikatör på Visit Värmland.

Fortsatt smittspridning och restriktioner kan göra att färre utländska turister väljer att besöka Värmland, förändrat stöd till företagen, det minskade affärsresandet, att många stora evenemang och möten som annars lockar många besökare av olika anledningar inte kan genomföras påverkar en redan hårt ansträngd näring.

— Vi hoppas att det är nu det vänder. Från den nya attitydundersökningen vet vi att Värmland fortsatt upplevs som något väldigt positivt och att många vill besöka oss. Och gårdagens besked om att många av restriktionerna hävs, att publiktaken lyfts så att fler kan både arrangera och besöka evenemang samt att restaurangerna inte behöver ha begränsningar är så efterlängtat, säger Mia Landin vd på Visit Värmland.


Om Visit Värmland

Visit Värmland arbetar för besöksnäringen i Värmland. Våra tillgångar är våra medlemmar; företag, föreningar, organisationer och kommuner som tillsammans jobbar för att stärka och utveckla en hållbar värmländsk besöksnäring.


Kontaktpersoner

Mia Landin
Vd
Mia Landin
Frida Jansson Högberg
Kommunikatör
Frida Jansson Högberg
Jenny Nohrén
Kommunikatör
Jenny Nohrén
Andreas Norum
Projektledare Visit Värmland
Andreas Norum
Projektledare
Niclas Wikman