2019-12-19 15:09Pressmeddelande

​Nytt projekt ska skapa ramverk för framtidens vandringsturism

Visit VärmlandVisit Värmland

Gemensam standard och ett nationellt ramverk kommer att ge det breda utbudet av vandringsturism- och pilgrimsleder i hela landet en högre tillgänglighet både för nationella och internationella besökare. Detta är syftet med det projekt som nu inleds och engagerar alla landets regioner.

Projektet ska ge hela landet förutsättningar att arbeta med att harmonisera standarder och regelverk kring allt ifrån skyltning till långsiktig förvaltning av vandringsturism- och pilgrimsleder.

Det övergripande målet är att öka andelen internationella gästnätter i Sverige och därmed öka omsättningen och sysselsättningen hos besöksnäringens företag. Detta ska på sikt också bidra till att Sverige förstärker sin position som ledande naturturismdestination i världen.

– En satsning på vandringsturismen är något som besöksnäringen i hela Sverige kommer att kunna dra nytta av. Inte minst finns en stor potential att utveckla besöksnäringen på landsbygden, som jobbskapare, och ge möjlighet till en kontinuerlig landsbygdsutveckling, säger Jonas Rosén, vd Visit Dalarna AB.

I det nationella ramverk som projektet ska bygga upp kommer fokus att ligga på gemensam gradering, kategorisering, digitalisering och beskrivning av ledens beskaffenhet gentemot besökaren. Arbetet ska också leda till förslag på ledhuvudmannaskap som går att implementera i hela landet liksom hur lösningar kring långsiktig finansiering kan utvecklas.

Ett nytt sätt att arbeta med nationella projekt
Alla Sveriges regionala turismorganisationer finns sedan tidigare samlade i Regionala Nätverket för Turism. Det är genom denna samverkansplattform, som arbetar med utveckling och marknadsföring av turismen i Sverige, projektet har tagit sin utgångspunkt och nu skapar en nationell projektplattform.

– Det är första gången en nationell mobilisering kring ett projekt sker på detta sett, där hela landet samlas i ett gemensamt projekt och där projektorganisationen hämtar kunskap från hela landet. De två finansiärerna har på ett framsynt sätt medverkat till att olika finansieringskällor kan samverka" säger Pia Jönsson Rajgård, vd Tourism in Skåne AB.

– Som Pia Jönsson Rajgård har nämnt är det här första gången alla Sveriges regioner enas i ett gemensamt projekt och det är extra roligt att Värmland kan vara med och bidra till den nationella utvecklingen säger Mia Landin, vd på Visit Värmland.

Tourism in Skåne och Visit Dalarna kommer att genom projektägarskap och projektledning leda arbetet. Detta sker på ett helt nytt sätt genom en utvecklad form av samverkan. Turistrådet Västsverige, Visit Värmland, Region Västerbotten och Linköpings stift kommer att knytas till projektorganisationen. Arbetet riktar sig primärt till regioner, kommuner och ledhuvudmän som ansvarar för vandringsturismleder runt om i hela landet. När genomförandefasen inleds (2021) kommer en organisering av hela landet att etableras.

Vidare knyts en rad nationella aktörer och organisationer på olika sätt till projektet. Naturvårdsverket och Länsstyrelserna är exempel på några liksom en rad branschorganisationer från besöksnäringen och aktörer som arbetar med landsbygdsutvecklingsfrågor (Naturturismföretagen, LRF, Svenska Turistföreningen med flera).

För mer information, kontakta gärna:
Mia Landin, vd Visit Värmland, mia.landin@visitvarmland.se, 054-7766001
Andreas Norum, projektmedarbetare, andreas.norum@vistitvarmland.se, 054-7766006 

Ulf Backéus, projektledare, Visit Dalarna, ulf.backeus@visitdalarna.se, 010 600 29 33
Pia Jönsson Rajgård, Tourism in Skåne AB, pia.jonsson-rajgard@skane.com, 0768-870730

Fakta om projektet:
Nationellt ramverk för vandringsturismleder delfinansieras av Jordbruksverket och Tillväxtverket. Visit Dalarna AB och Tourism in Skåne AB står för projektägarskap och projektledning. Projektet pågår under tre år.


Om Visit Värmland

Visit Värmland arbetar för besöksnäringen i Värmland. Våra tillgångar är våra medlemmar; företag, föreningar, organisationer och kommuner som tillsammans jobbar för att stärka och utveckla en hållbar värmländsk besöksnäring.


Kontaktpersoner

Mia Landin
Vd
Mia Landin
Frida Jansson Högberg
Kommunikatör
Frida Jansson Högberg
Jenny Nohrén
Kommunikatör
Jenny Nohrén
Andreas Norum
Projektledare Visit Värmland
Andreas Norum
Projektledare
Niclas Wikman