2018-12-11 08:24Pressmeddelande

Nytt besöksnäringsprojekt till Värmland

Visit VärmlandVisit Värmland

Visit Värmland har beviljats finansiering till ett nytt Interregprojekt: Gränsregional näringslivsutveckling genom led- och evenemangsbaserad turism, nedan kallad LET, för perioden 2019-2021.

LET är ett gränsöverskridande samarbete mellan Sverige och Norge. Deltagande projektintressenter och sammarbetspartners är Visit Värmland, Dalslands Turist AB, Värmlands- och Västra Götalands idrottsförbund på den svenska sidan och Visit Osloregionen. Visit Hedmark AS, Akershus Reiselivsråd, Visit Østfold AS, Syklistenes Landsforening från Norge.

Den övergripande målsättningen med projektet är:

Att utifrån ett fortsatt och utvecklat gränsregionalt samarbete kring ledbaserad turism och evenemangsturism, stärka projektområdets turismnäring och ge företagen möjligheter att växa på såväl nationell marknad som olika exportmarknader. Deltagande regioner ska stärkas som attraktiva, sammanhållna och konkurrenskraftiga turistdestinationer och det gränsöverskridande samarbetet och affärerna mellan turismföretag ska stimuleras.”

– Vi kommer att ha affärsdrivande insatser, men också kompetenshöjande åtgärder och nätverksbyggande. Projektidén är att utnyttja och bygga vidare på de goda resultat och de möjligheter som tidigare och nu pågående gemensamma gränsöverskridande projekt har skapat, säger Andreas Norum projektledare på Visit Värmland för IDA-projektet (Internationalisering, Destinationsutveckling och Attraktionskraft) som är ett av föregångsprojekten till LET och nu avslutas i december.

Det nya projektets primära målgrupp är små och medelstora företag inom besöksnäringen verksamma i de deltagande projektregionerna. Andra målgrupper är föreningar, kommuner, lokala och regionala turistorganisationer, olika evenemangsintressenter samt ledinfrastrukturers huvudmän.

– Intresset för vandrings-, och inte minst cykelturism, har ökat markant de senaste åren, både nationellt och internationellt. I Norge och Sverige anses också vandring och cykling vara de turistaktiviteter som har störst utvecklingspotential och som tydligt kan bidra till en starkare och mer konkurrenskraftig besöksnäring, både på lokal och regional nivå, säger Mia Landin, vd på Visit Värmland.

– Projektet är helt i linje med de prioriteringar Dalsland arbetar efter och tydliggör ytterligare de naturliga och gemensamma möjligheter projektområdet har, understryker Johan Abenius vd Dalslands Turist AB.

För mer information:
Andreas Norum, projektledare Visit Värmland, andreas.norum@visitvarmland.se, tel. 076-496 27 73
Johan Abenius, vd Dalslands Turist AB, johan.abenius@dalsland.com, tel. 070-568 06 83


Om Visit Värmland

Visit Värmland arbetar för besöksnäringen i Värmland. Våra tillgångar är våra medlemmar; företag, föreningar, organisationer och kommuner som tillsammans jobbar för att stärka och utveckla en hållbar värmländsk besöksnäring.


Kontaktpersoner

Mia Landin
Vd
Mia Landin
Frida Jansson Högberg
Kommunikatör
Frida Jansson Högberg
Jenny Nohrén
Kommunikatör
Jenny Nohrén
Andreas Norum
Projektledare Visit Värmland
Andreas Norum
Projektledare
Niclas Wikman