2020-01-20 10:55Pressmeddelande

Ny digitaliseringssatsning riktad mot värmländsk besöksnäring

Visit VärmlandVisit Värmland

Det värmländska Be Digital-konceptet har blivit utsett som ett av åtta nationellt goda exempel på ett framgångsrikt sätt att jobba med företags digitala utvecklingen. Nu byggs satsningen ut i samverkan mellan Compare, Almi Värmland, Visit Värmland och DigitalWell Arena. Samverkansprojektet är ytterligare ett kompetenssteg där vi tillsammans kan erbjuda än mer kunskap till besöksnäringen inom digitalisering.

Syftet med den utvidgade satsningen på Be Digital är att skapa bättre förutsättningar, konkurrenskraft och hållbarhet för företag på landsbygden genom digital affärsutveckling. De branscher som kommer att prioriteras är besöksnäringen och hälsosektorn.

Be Digitals metodik innehåller en guidning i företagets hela digitala resa, test av företagets digitala mognad, matchning mot leverantörer och samarbetspartners, inspiration och nätverk. Företagen ska genom insatserna uppnå en större förståelse för hur digitalisering är en del av företagets hela verksamhetsutveckling.

Satsningen på Be Digital har pågått under två år och riktar sig mot små och medelstora företag. Det framgångsrika arbetet har resulterat i att Be Digital-konceptet nu i nationell konkurrens fått medel från Tillväxtverket, nischat mot delvis ny målgrupp.

– Otroligt roligt att Be digital-konceptet har blivit utsedda av Tillväxtverket som ett av åtta nationellt goda exempel på hur man på framgångsrika sätt kan jobba med företagens digitalisering, tycker vi, säger Stefan Skoglund, digital affärsutvecklare på Compare, som initierat Be Digital.

Samarbetspartners och delfinansiärer i den utökade satsningen på Be Digital är Compare, Almi Värmland, Visit Värmland och DigitalWell Arena.

– Fantastiskt roligt att projektet blir av och att vi har hittat en form att samverka med både Compare och Almi kring företagens affärsutveckling och den digitala processen. För oss är det en stor och mycket positiv möjlighet där vi på ett bra sätt kan höja den digitala mognaden hos våra besöksnäringsföretag och samtidigt samverka tillsammans med olika branscher och kluster, säger Mia Landin vd på Visit Värmland.

– Att utvecklas smart digitalt är ett av Almis fokusområden för hållbar tillväxt. Behovet är stort. Vi ser fram mot att kunna göra än mer nytta till fler företag som vill utvecklas med detta samarbete, säger Anna Lundmark Lundbergh vd på Almi Företagspartner Värmland AB.

Ambitionen är att under året erbjuda mellan 25 och 50 företag digital rådgivning.

– Rådgivningen är öppen för alla landsbygdsföretag i Värmland, men primärt för företag inom besöksnäring och hälsosektorn. Vi är övertygade om att företagens förmåga att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter är central för deras överlevnad och utveckling, säger Stefan Skoglund, digital affärsutvecklare på Compare.

För mer information:

Mia Landin, vd Visit Värmland
mia.landin@visitvarmland.se, 054-776 60 01

Anna Lundmark Lundbergh, vd Almi
anan.lundmark@almi.se, 070-81 43 77

Stefan Skoglund, digital affärsutvecklare, Compare
stefan.skoglund@compare.se, 0706-07 08 67


Om Visit Värmland

Visit Värmland arbetar för besöksnäringen i Värmland. Våra tillgångar är våra medlemmar; företag, föreningar, organisationer och kommuner som tillsammans jobbar för att stärka och utveckla en hållbar värmländsk besöksnäring.


Kontaktpersoner

Mia Landin
Vd
Mia Landin
Frida Jansson Högberg
Kommunikatör
Frida Jansson Högberg
Jenny Nohrén
Kommunikatör
Jenny Nohrén
Andreas Norum
Projektledare Visit Värmland
Andreas Norum
Projektledare
Niclas Wikman