2023-09-19 07:45Pressmeddelande

Ny besöksnäringsstrategi ska vägleda Värmland mot attraktion och hållbarhet

Illustration med blomma och Visit Värmlands logga

Efter över ett års arbete är vi på Visit Värmland stolta över att presentera Värmlands besöksnäringsstrategi 2023-2030. Den nya strategin kommer att vägleda alla som ska främja besöksnäringen i arbetet mot ett mer attraktivt och hållbart Värmland.

 

Strategin sträcker sig fram till 2030 och har tagits fram tillsammans med ett 80-tal representanter från olika offentliga organ i samhället. Den utgår från regionens styrkor och har en vision om att bland annat skapa ett hållbart Värmland för alla och en året runt-baserad turism.

 

– Vi är otroligt glada över att ha besöksnäringsstrategin på plats. Nu har vi något att navigera efter och kan därmed påbörja det riktiga arbetet med att ta fram handlingsplaner så att vi kan fortsätta att arbeta med att stärka den värmländska besöksnäringen, säger Mia Landin, vd för Visit Värmland.

 

Arbetet med att ta fram strategin påbörjades i februari 2022, efter att Region Värmland gett Visit Värmland uppdraget att implementera den nationella besöksnäringsstrategin från 2021. Att så många deltagit i processen, däribland de 18 värmländska kommunerna (Degerfors och Karlskoga är inkluderade), har varit viktigt för att skapa enighet, förankring och för att ta del av så många viktiga inspel som möjligt.

 

– ­Besöksnäringen är oerhört viktig för hela regionens utveckling, den ger tillväxt, sysselsättning och bidrar till ekonomin. Den är spridd över hela Värmland, från lilla pralinföretaget till stora hotellföretaget. Alla har olika behov och därför är det viktigt med en strategi så att vi får fokus på både utveckling och lönsamhet för alla, säger Erik Evestam (C), ordförande i regionala utvecklingsnämnden.

 

Den värmländska strategin utgår därför från den nationella besöksnäringsstrategin samt den regionala utvecklingsstrategin och smart specialiseringsstrategin. Under våren genomgick strategin en remissprocess och därefter kunde en enig styrelse godkänna strategin.

– Det är roligt att många arbetat engagerat tillsammans med att ta fram strategin. Det gör att den är välförankrad i regionen och att vi nu har en stabil grund att utgå ifrån, säger Hanna Åkerstedt, styrelseordförande i Visit Värmland.

Här kan du ladda ned Värmlands Besöksnäringsstrategi 2023-2030.

 


Om Visit Värmland

Visit Värmland arbetar för besöksnäringen i Värmland. Våra tillgångar är våra medlemmar; företag, föreningar, organisationer och kommuner som tillsammans jobbar för att stärka och utveckla en hållbar värmländsk besöksnäring.


Kontaktpersoner

Mia Landin
Vd
Mia Landin
Frida Jansson Högberg
Kommunikatör
Frida Jansson Högberg