2017-09-28 11:23Pressmeddelande

Nu startar nomineringsprocessen till Värmlands Turismpris och Årets Uppstickare 2017

Visit VärmlandVisit Värmland

I samband med Värmlands Besöksnäringsdagar som arrangeras av Visit Värmland och projektet Hållbar Besöksnäring på Hennickehammars Herrgård den 16-17 november, delar Visit Värmland ut årets priser till besöksnäringen. Med Värmlands Turismpris som består av 10 000 kronor uppmärksammar Visit Värmland en person, företag eller organisation som på ett betydelsefullt sätt bidragit till att stärka den värmländska besöksnäringen. Visit Värmland delar samtidigt ut ett hedersomnämnande till Årets Uppstickare. Med detta vill vi synliggöra en aktör som genom nytänkande (utveckling av befintlig verksamhet eller nystart) utmärkt sig inom besöksnäringen i Värmland. Priset för Årets Uppstickare består av ett års gratis medlemskap i Visit Värmland.

Priserna går till de som bäst lyckats uppfylla följande kriterier:

Värmlands Turismpris

  • Nytänkande och innovativt arbetssätt
  • Internationella inslag i verksamheten
  • Samverkan och nätverksbyggande
  • Sprider kunskap och erfarenhet
  • Arbetar långsiktigt och hållbart

Årets Uppstickare

  • Nytänkande och innovativt arbetssätt
  • Samverkan och nätverksbyggande
  • Sprider kunskap och erfarenhet
  • Det nya bidraget till besöksnäringen

Nomineringsprocessen är öppen för alla och sista dag att nominera sina favoritaktörer inom Värmlands besöksnäring är 31 oktober.

Läs mer på: https://www.visitvarmland.se/sv/nominera-till-varmlands-turismpris-2017

För mer information:
Jonas Jacobsson, vd Visit Värmland, tel. 0721-41 00 33
e-post: jonas.jacobsson@visitvarmland.se


Om Visit Värmland

Visit Värmland arbetar för besöksnäringen i Värmland. Våra tillgångar är våra medlemmar; företag, föreningar, organisationer och kommuner som tillsammans jobbar för att stärka och utveckla en hållbar värmländsk besöksnäring.


Kontaktpersoner

Mia Landin
Vd
Mia Landin
Frida Jansson Högberg
Kommunikatör
Frida Jansson Högberg
Jenny Nohrén
Kommunikatör
Jenny Nohrén
Andreas Norum
Projektledare Visit Värmland
Andreas Norum
Projektledare
Niclas Wikman