2021-12-02 23:19Pressmeddelande

Nu har vinnaren av Värmlands Turismpris, Årets Uppstickare och Årets Uppsats hyllats

Visit VärmlandVisit Värmland

Vinnaren av Värmlands Turismpris, Årets Uppstickare och Årets Uppsats har hyllats under Värmland och Karlstads Besöksnäringsdagar.

Värmlands Turismpris

Gamla Kraftstationen stod redan i oktober som vinnare av Värmlands Turismpris 2021 och var Värmlands bidrag till Stora Turismpriset 2021, men det är först nu som de firats på riktigt i Värmland. Nu har de hyllats som värdiga vinnare som med råge uppfyllt bedömningskriterierna och har påvisat innovationskraft och positiv utveckling trots en svår tid med rådande pandemi.

Årets Uppstickare

Årets Uppstickare är Hammarö Art Gallery. Med Årets Uppstickare vill Visit Värmland synliggöra en aktör som genom nytänk och innovation utmärkt sig inom besöksnäringen i Värmland. 

Hammarö Art Gallery tog hem vinsten med motiveringen:

”Ett nytänkande konstgalleri som startat upp sin verksamhet på Nolgård på Hammarö och som drivs av fyra värmländska konstnärer. Här möts du av stilfull konst i alla dess former och konstnärerna bakom verken genom personliga möten. Att placera ett fingalleri i anslutning till en Coop-butik är unikt och udda men genom sitt engagemang och stora framtidsplaner har de lyckats skapa en modern miljö och en reseanledning som lyfter Nolgård och andra verksamheter till en attraktiv plats.”

Finalister till årets uppstickare var även:

  • Sölje Gård, Glava
  • Julins Backyard Barbecue, Karlstad

Årets Uppsats

2021 års pris går till Andreas Ekängen och Björn Friberg för deras uppsats Resemotivet image och dess betydelse: En enkätstudie om hur resemotiv med fokus på image har en betydande roll.

Motivering: För att de med sin väl bearbetade uppsats belyser en kunskapslucka inom resemotivet image och dess betydelse inom svensk besöksnäring. De har genom ett innovativt tillvägagångssätt förenat metod och teori för att därigenom klarlägga betydelsen av image för besökare när de väljer resmål. Författarna åskådliggör i sin studie besöksnäringens utmaningar och möjligheter i sin strävan att attrahera svenska besökare. I uppsatsen identifieras potentiella förbättringsåtgärder för besöksnäringen. Författarna anses därmed lagt en grund som kommer gynna utvecklingen av den värmländska besöksnäringen.

Director of the Tourism Programme Fredrik Hoppstadius tillsammans med bedömargrupp har läst och bedömt godkända kandidatuppsatser i turismvetenskap från vårterminen 2021. Vinnaren går till den som utifrån kriterierna att uppsatsens syfte och resultat ska vara till gagn för värmländsk besöksnäring. Vetenskaplig kvalitet är inte det viktigaste kriteriet men dock en bidragande faktor som ökar uppsatsernas akribi och användbarhet.

Övriga finalster var:


Om Visit Värmland

Visit Värmland arbetar för besöksnäringen i Värmland. Våra tillgångar är våra medlemmar; företag, föreningar, organisationer och kommuner som tillsammans jobbar för att stärka och utveckla en hållbar värmländsk besöksnäring.


Kontaktpersoner

Mia Landin
Vd
Mia Landin
Frida Jansson Högberg
Kommunikatör
Frida Jansson Högberg
Jenny Nohrén
Kommunikatör
Jenny Nohrén
Andreas Norum
Projektledare Visit Värmland
Andreas Norum
Projektledare
Niclas Wikman