2019-08-29 08:15Pressmeddelande

Nominera till Värmlands Turismpris och Årets Uppstickare 2019

Visit VärmlandVisit Värmland

Med Värmlands Turismpris som består av 10 000 kronor uppmärksammar Visit Värmland en person, företag eller organisation som på ett betydelsefullt sätt bidragit till att stärka Värmlands besöksnäring.

Vi delar också ut ett hedersomnämnande till Årets Uppstickare. Med detta vill vi synliggöra en aktör som genom nytänkande (utveckling av befintlig verksamhet eller nystart) utmärkt sig inom besöksnäringen i Värmland. Priset för Årets Uppstickare består av ett års gratis medlemskap i Visit Värmland.

Juryn består av Visit Värmlands styrelse. Priserna delas ut i samband med Värmlands Besöksnäringsdagar 14-15 november, då även Årets Uppsats delas ut.

Nomineringsprocessen är öppen för alla. Sista dag för nominering 30 september.

Kriterier vid nominering av Värmlands Turismpris

Priset delas ut till aktörer som på ett nytänkande och innovativt sätt bidragit till spridning av kunskaper och utveckling av besöksnäringen.

  • Huvudkriterium. Pristagaren bidrar till nytänkande och innovativ utveckling av besöksnäringen.
  • Kunskapskriterium. Pristagaren utvecklar, sprider och delar nya färdigheter och kunskaper för att stärka besöksnäringen.
  • Hållbarhetskriterium. Pristagaren utvecklar metodiskt och målmedvetet en hållbar verksamhet (ekonomiskt, socialt och miljömässigt).  

Utöver kriterierna ska den som nominerar ange en övergripande beskrivning av kandidaten samt en sammanfattande motivering.

Vinnaren av Värmlands Turismpris 2019 blir även kandidat till Stora Turismpriset 2020.

Kriterier vid nominering av Årets Uppstickare

  • Nytänkande och innovativt arbetssätt
  • Det nya bidraget till besöksnäringen


Om Visit Värmland

Visit Värmland arbetar för besöksnäringen i Värmland. Våra tillgångar är våra medlemmar; företag, föreningar, organisationer och kommuner som tillsammans jobbar för att stärka och utveckla en hållbar värmländsk besöksnäring.


Kontaktpersoner

Mia Landin
Vd
Mia Landin
Frida Jansson Högberg
Kommunikatör
Frida Jansson Högberg
Jenny Nohrén
Kommunikatör
Jenny Nohrén
Andreas Norum
Projektledare Visit Värmland
Andreas Norum
Projektledare
Niclas Wikman