2019-11-14 21:56Pressmeddelande

Naturbyn, vinnare av Värmlands Turismpris 2019.

Visit VärmlandVisit Värmland

Den 14 november delade Visit Värmland ut pris till besöksnäringen i Värmland under Värmlands och Karlstads Besöksnäringsdagar. Med Värmlands Turismpris, som består av 10 000 kronor, uppmärksammar Visit Värmland en aktör som på ett betydelsefullt sätt bidragit till att stärka den värmländska besöksnäringen. Vinnare av Värmlands Turismpris 2019 kommer även att nomineras som Värmlands representant till Stora Turismpriset 2020. Värmlands Turismpris 2019 gick i år till Naturbyn med följande motivering:

"I en tid av globalisering, digitalisering, stress och flygskam på agendan har Naturbyn i Långserud skapat en produkt som ger kontrast, stillhetoch hållbarhet. På ett nytänkande och innovativt sätt levereras en avskalad naturupplevelse utan krusiduller där besökaren får vara ett med naturen. Upplevelser, aktiviteter och boende genomsyras av naturen och bådeekonomisk, social och miljömässig hållbarhet. Genom den attraktionskraft som Naturbyn skapat både med långsiktighet och förnyelse i sikteattraheras besökare från när och fjärran. Naturbyn är ett av Värmlands mest unika och attraktiva besöksmål."

Visit Värmland delade samtidigt ut Årets Uppstickare 2019. Med detta vill man synliggöra en aktör som genom nytänkande (utveckling av befintlig verksamhet eller nystart) utmärkt sig inom besöksnäringen i Värmland. Årets Uppstickare 20189 blev Happie Camp med följande motivering:

"Årets uppstickare premieras för att på ett innovativt och nytänkande sätt komplettera den värmländska besöksnäringen med en glamorösnaturupplevelse. Den enorma djärvheten att dels skapa en lyxig produkti naturen, dels att skapa en produkt som lockar nya målgrupper tillnaturen och till camping ligger helt rätt i tiden. Happie camps kreativa och innovativa produkt kommer att bidra till en reseanledning i sig. Visit Värmland vill premiera denna värmländska produkt och lyfta den till en värmländsk stolthet innan Happie camp går på export till andra regioner."

En tillgänglig himmel – en studie om passagerare med fysisk funktionsvariation, Isak Larsson, blev Årets Uppsats 2019 med motiveringen:

"Isak har skrivit en välplanerad och genomarbetad uppsats som med innovativ användning av metod och teori belyser en betydande kunskapslucka om tillgänglighet inom besöksnäringen. Han undersöker förutsättningar för tillgänglighet för flygpassagerare med fysisk funktionsvariation. Han lyfter utmaningar, möjligheter och tänkbara förbättringar inom flygtransport. Isak visar på förbättringsmöjligheter, som i det långa loppet kommer gynna utvecklingen av turismen i Värmland.”

Prisutdelare var Mia Landin vd på Visit Värmland. Juryn som också utsåg finalisterna bestod av Visit Värmlands styrelse samt Visit Värmland vd. Alla finalister och nominerade: https://www.visitvarmland.org/sv/finalister2019


Om Visit Värmland

Visit Värmland arbetar för besöksnäringen i Värmland. Våra tillgångar är våra medlemmar; företag, föreningar, organisationer och kommuner som tillsammans jobbar för att stärka och utveckla en hållbar värmländsk besöksnäring.


Kontaktpersoner

Mia Landin
Vd
Mia Landin
Frida Jansson Högberg
Kommunikatör
Frida Jansson Högberg
Jenny Nohrén
Kommunikatör
Jenny Nohrén
Andreas Norum
Projektledare Visit Värmland
Andreas Norum
Projektledare
Niclas Wikman