2021-04-29 11:00Pressmeddelande

Möjlighet att ta med cyklar på bussarna i Värmland

Visit VärmlandVisit Värmland

Genom ett unikt samarbete mellan Visit Värmland, Värmlandstrafik och Nobina genomförs nu ett pilotprojekt där det kommer att vara möjligt att ta med sig sin cykel på utvalda turer i kollektivtrafiken under sommaren 2021.

Pilotprojektet är finansierat av Tillväxtverket och Region Värmland och syftar till att öka möjligheterna att paketera Klarälvsbanan mot cykelturister där logistiken tidigare varit en stor utmaning. Samtidigt ökar också möjligheterna för värmlänningarna att både nyttja Klarälvsbanan och ta med sig cykeln för ett mer hållbart och klimatsmart resande. Till en början kommer pilotprojektet pågå under sommartidtabellen 2021 mellan 14 juni – 15 augusti och omfattar samtliga helgavgångar under perioden samt några avgångar på tisdagar och torsdagar.

— Möjligheten att ta med cykeln på bussen gör att Klarälvsbanan blir oerhört mycket lättare att uppleva för en cykelturist, detta har efterfrågats länge. Genom pilotprojektet stärker vi Värmland som en attraktiv cykeldestination, säger Andreas Norum, projektledare på Visit Värmland.

På sträckan Karlstad-Hagfors, som motsvarar Klarälvsbanans sträckning, blir det möjligt att ta med sig cykeln. Längs sträckningen kan resenärer lasta på eller av sin cykel på fyra utvalda hållplatser, tur och retur, längs med busslinje 600 och det är än så länge möjligt att ta med två cyklar per buss och avgång.

— Vi på Värmlandstrafik ser pilotprojektet som ett positivt och viktigt första steg i utvecklingen mot att kunna erbjuda kundvänliga och långsiktigt hållbara lösningar i kollektivtrafiken i Värmland. Detta kan öppna upp för fler möjligheter att kombinera cykel och kollektivtrafik över hela Värmland över tid, säger Markus Bergman, trafikchef regionbuss på Region Värmland.

För att ta med cykel på resan krävs förbokning en vardag innan resan via Värmlandstrafik telefonbokning för att kunna garantera att de som önskar får med sin cykel. En testperiod som möjliggör en större tillgänglighet för cykelturister och som samtidigt främjar samhällsutvecklingen i Värmland genom att utveckla buss som en hållbar transportlösning.

— Nobinas mål är att öka det kollektiva resandet ur ett miljöperspektiv men också att förenkla människors resande i vardagen. Att nu även kunna ta med sig sin cykel på bussen skapar fler möjligheter till att välja att resa kollektivt samtidigt som vi också gör Värmland mer lättillgängligt för den som inte har bil, säger Sebastian Kraupp, Affärsutvecklare, Nobina.

Vidare säger Jesper Johansson (MP), ordförande i kollektivtrafiknämnden i Region Värmland:

— För att minska den negativa miljöpåverkan och uppnå våra klimatmål så måste fler resa hållbart med cykel och kollektivtrafik. Kan vi utveckla möjligheten att kombinera dessa färdsätt kommer fler att resa hållbart vilket är mycket positivt.

För mer information
Markus Bergman, Trafikchef Regionbuss, tel 010-832 81 72, markus.bergman@regionvarmland.se.

Andreas Norum, Projektledare Visit Värmland, tel 054-776 60 06, andreas.norum@visitvarmland.com


Om Visit Värmland

Visit Värmland arbetar för besöksnäringen i Värmland. Våra tillgångar är våra medlemmar; företag, föreningar, organisationer och kommuner som tillsammans jobbar för att stärka och utveckla en hållbar värmländsk besöksnäring.


Kontaktpersoner

Mia Landin
Vd
Mia Landin
Frida Jansson Högberg
Kommunikatör
Frida Jansson Högberg
Jenny Nohrén
Kommunikatör
Jenny Nohrén
Andreas Norum
Projektledare Visit Värmland
Andreas Norum
Projektledare
Niclas Wikman