2021-02-08 08:07Pressmeddelande

Minskade övernattningar i Värmland under 2020

Visit VärmlandVisit Värmland

Under föregående veckan mottog vi den preliminära gästnattsstatistiken från SCB för helåret 2020. Under 2020 ser vi ett tapp i Värmland på alla boendeformer med totalt -36,8 %. Den största minskningen i antal övernattningar återfinns inom segmenten camping och hotell, som är respektive -40,2 % och -42,3 %. Andra boendeformer tappar också mycket procentuellt, dock inte lika mycket antalsmässigt. Värmland tappar -16,0 % på svenska övernattningar och hela -78,7 % på utländska. Riket som helhet minskade med -35,7 % jämfört med året innan.

Uteblivna utländska gästnätter

Restriktioner och förbud att röra sig fritt mellan länder har resulterat i ett stort bortfall av utländska besökare. Andelen övernattningar av utländska gäster är 11 % under 2020 jämfört med 34 % året innan. Att besökare från Norge som vanligtvis står för majoriteten av utländska gäster periodvis inte kunnat korsa gränsen alls, har slagit hårt mot näringen. Trots den totala minskningen kan vi se en liten ökning av danska övernattningar under 2020 på boendeformen stugbyar med +20,6 % och SoL med +8,7 %.

Svenska besökare på camping ökade

Svenska besökare i Värmland har under 2020 ökat antalet övernattningar på camping med 9,4 %.

– Uteblivna evenemang i kombination av mycket strikta restriktioner har påverkat vår näring extremt negativt. Juli var ändå för många företag en bra månad, men den täcker inte upp för hela sommaren. Och därtill bortfallet av internationella besökare både under vår och höst som normalt är stora reseperioder kan inte fyllas av nationella gäster, säger Mia Landin vd på Visit Värmland.

Vår uppfattning är att man under 2020 gärna semestrat med familj och närstående. Man har vistats mycket utomhus men även upplevt kultur och sevärdheter, när det varit möjligt. Att man gärna stannat en längre period vid ett mindre boende, fritidshus eller hyrt en stuga och transporterat sig bilburet under 2020, samt glädjande är att antalet dagsbesökare och värmestrande Värmlänningar har ökat mycket under detta bekymmersamma år, säger Mia Landin.

Förhoppningar på sommaren 2021

2020 präglades av stor ovisshet och oro i både vårt samhälle och inom vår näring, trots detta och att vi fortsatt befinner oss i en global pandemi finns en stark framtidstro inom den värmländska besöksnäringen. Nya samarbeten, innovativa lösningar och en snabb omställning gör att vi tillsammans tror på det nya året, Värmlands attraktionskraft kommer att stå sig stark ”dagen efter imorgon”.

– Visit Värmland jobbar vidare tillsammans med våra företag och näringsidkare, kommunerna och vår region för att tillsammans klara oss ur krisen och vara redo när världen har ett mera stabilt läge. Tillsammans måste vi tänka till och utöka utbudet ytterligare för hemester och svemester med nya produkter som passar marknaden. Vi ser att intresset att upptäcka det som finns runt knuten är stark, med vår natur, historia, kultur och människorna som bas är vi redo för att jobba vidare för en hållbar svensk basnäring i framtiden, säger Mia Landin.


Om Visit Värmland

Visit Värmland arbetar för besöksnäringen i Värmland. Våra tillgångar är våra medlemmar; företag, föreningar, organisationer och kommuner som tillsammans jobbar för att stärka och utveckla en hållbar värmländsk besöksnäring.


Kontaktpersoner

Mia Landin
Vd
Mia Landin
Frida Jansson Högberg
Kommunikatör
Frida Jansson Högberg
Jenny Nohrén
Kommunikatör
Jenny Nohrén
Andreas Norum
Projektledare Visit Värmland
Andreas Norum
Projektledare
Niclas Wikman