2022-09-15 18:00Pressmeddelande

Mattila natur- & kulturförening vinnare av Värmlands Turismpris 2022

Visit VärmlandVisit Värmland

Nu har vinnaren av Värmlands Turismpris 2022 röstats fram via Visit Värmlands sociala kanaler. Med stort engagemang för de tre finalisterna har vi nu en värdig vinnare!

Mattila natur- & kulturförening har utsetts till vinnare av Värmlands Turismpris 2022 och blir även Värmlands bidrag till Stora Turismpriset 2022.

– Även i år har allmänheten kunnat rösta på sin favoritfinalist i våra sociala kanaler. Nu kan vi äntligen presentera vinnaren. Mattila natur- & kulturförening är en engagerad och värdig vinnare som bidrar till besöksnäringen genom att föra kulturarvet vidare och stärka platsens identitet och attraktionskraft via digitala upplevelser och ett nytänkande som samspelar med naturen, kulturen och historien, säger Mia Landin vd på Visit Värmland.

Inom föreningen sker innovativa utvecklingsarbeten av finnbygdens traditioner, musiken, berättelserna och vandringsstigarna på ett antal olika sätt som stärker alla sinnen. Det övergripande målet är att aktivt bidra till att fler besökare hittar och besöker området, upplever och kan konsumera ett bra utbud utifrån bo, äta och göra. Bland annat har två nya teman för upplevelser lanserats under 2022; "Skogens olika rum" och "Smaker av Finnskogen". Utöver dessa teman erbjuds också fler evenemang och kurser utifrån vad naturen ger, skogsfinska traditioner och berättelser.

– Vi är oerhört stolta och glada. Föreningens arbete skapar gemenskap, trygghet och identitet för platsen. Intresset för natur-och kulturarvet är drivkraften i engagemanget för Mattila och Finnskogen. Här möts generations- och nationsgränser för att bejaka kreativitet, småskalighet och mångfald, säger Bengt Fjellstedt talesperson, drivkraft och fd ordförande i Mattila natur- & kulturförening.

– Vi gläds åt engagemanget som gjort det möjligt att lyfta ledsystemet och utveckla upplevelser av olika slag. Vi ser gärna att ännu fler väljer att gå med i föreningen och bidrar till att stärka områdets attraktionskraft ytterligare. Med så starka finalister vågade vi inte tro på seger så det kom lite överraskande. Tusen tack till alla er som röstade på oss, säger Göran Nilsson ordförande i Mattila natur- & kulturförening.

Tillgängliggör platsen och dess värden

Föreningen verkar för en hållbar och levande Finnskog och ett hållbart samhälle genom att förena det förgångna med nutiden och leda in i framtiden. Ett sätt att leda in i framtiden är att göra Finnskogens natur och kultur tillgänglig för besökare.

För att på ett enkelt och tidsenligt sätt sprida information om kulturella och naturmässiga värden (personer, platser, händelser, skogstyper, mm) längs vandringsleder, cykelvägar och allmänt inom Mattilaområdet har tagits fram en applikation (se app: Vägvisare Mattila) med ca 100 intressepunkter där besökarna får en guidning i mobiltelefonen på plats med text, bilder, filmer och ljudklipp. Appen består i grunden av en karta över Mattila med omnejd där leder och intressanta platser finns utmarkerade. Alla platser har en kort förklaring men på flera platser kan man ta del av fördjupade berättelser om livet på Finnskogen förr eller andra spännande historiska eller nutida fakta. Vissa av berättelserna är ”låsta” och kan enbart konsumeras på plats i naturen. På många platser utmanas också besökaren att reflektera över olika frågeställningar. Ett exempel är, i berättelsen om Finnskogens sista vandringsman Nittaho-Jussi som avslutas med hans ord: ”Detta är mina skogar men jag äger dem inte” vad betyder detta för dig?"

Priset blir en värdecheck på 10 000 kronor från Visit Värmland för att kunna utveckla verksamheten ytterligare och delas ut den 17 november på Värmlands besöksnäringsdagar 2022. Mattila natur- & kulturförening står nu också klar som Värmlands kandidat till Stora Turismpriset 2022. Kandidaterna har nominerats av respektive län och priset delas ut den 30 november i samband med konferensen Besöksnäringen på agendan som delas ut av Stiftelsen för kunskapsfrämjande inom turism.

Kontaktuppgifter för mer information

Mia Landin, vd Visit Värmland. Tel. 054-776 60 01, mia.landin@visitvarmland.com
Bengt Fjellstedt, Mattila natur- & kulturförening, Tel. 070-815 85 30, bengt@hirschfjellstedt.se


Om Visit Värmland

Visit Värmland arbetar för besöksnäringen i Värmland. Våra tillgångar är våra medlemmar; företag, föreningar, organisationer och kommuner som tillsammans jobbar för att stärka och utveckla en hållbar värmländsk besöksnäring.


Kontaktpersoner

Mia Landin
Vd
Mia Landin
Frida Jansson Högberg
Kommunikatör
Frida Jansson Högberg
Jenny Nohrén
Kommunikatör
Jenny Nohrén
Andreas Norum
Projektledare Visit Värmland
Andreas Norum
Projektledare
Niclas Wikman