2017-10-19 17:03Pressmeddelande

​Kartläggning av återvändande besökare via Karlstad Airport hösten 2017

Visit VärmlandVisit Värmland

Visit Värmland, Karlstad Airport och Karlstads kommun har med hjälp av undersökningsföretaget Research One genomfört en undersökning med återvändande besökare via Karlstad Airport. Vid 26 avgångar under åtta dagar i augusti och september 2017 samlade Research One in information om bland annat besökarnas demografi, reseanledningar, attityder till besöket och vistelsen i Värmland.

Syftet med undersökningen var att skapa insikter för fortsatt utvecklingsarbete kring Karlstad Airport och besöksnäringen i Värmland. De tillfrågade bestod av ett slumpmässigt urval av hemvändande resenärer på flighterna med BMI Regional till Frankfurt och Nextjet till Arlanda. Frågorna som ställdes rörde bland annat deras geografiska hemvist, dygnsutlägg, informations- och bokningskanaler, synpunkter om vistelsen och attityder till Värmland.

Av de 152 intervjuer som genomfördes har 55 % av respondenterna svarat att de varit på en affärsresa och 45 % har rest privat. Av privatresenärerna svarade 48% att reseanledningen var att besöka släkt/vänner, 32 % uppgav semester/fritid och 20% besök till egen stuga/lägenhet.

Respondenterna i undersökningen hade stor geografisk spridning och kom från 22 länder där Tyskland, Sverige och Finland toppade i antal inresande. 67 % av de intervjuade uppgav att de varit i Sverige tidigare. En tredjedel av besökarna hade aldrig tidigare varit i Värmland.

Inresande affärsresenärer stannar någon enstaka natt medan privatturister stannar betydligt längre och med större variation i vistelselängden. Ingen av de tillfrågade privatturisterna stannar färre än tre nätter och medianlängden för antal övernattningar är bland affärsresenärer en natt och sju nätter bland privatturisterna. Hos de övernattande besökarna är hotell det vanligaste alternativet (58 %) följt av boende hos släkt/vänner (23 %) och egen stuga/lägenhet (13 %).

Flygresenärerna sprider ut sig i hög grad och har totalt besökt 23 olika orter i Värmland under sin vistelse. Det genomsnittliga dygnsutlägget för de senaste 24 timmarna hamnar på 1 476 kr för samtliga respondenter och på 1 948 kr för de som övernattat på hotell. Samtliga intervjuade besökare är nöjda eller mycket nöjda med sin vistelse vilket ger ett snittbetyg på 8,9/10, och 8 av 10 besökare kommer helt säkert eller troligen att besöka Värmland igen.

För mer information:

Jonas Jacobsson, Visit Värmland, tel. 0721-41 00 33
Jens Claesson, Research One, tel. 0727-30 40 56
Carl Hallgren Karlstad Airport, tel. 0708- 55 60 07
Maria Westin, Karlstads kommun, tel. 054-540 24 65


Om Visit Värmland

Visit Värmland arbetar för besöksnäringen i Värmland. Våra tillgångar är våra medlemmar; företag, föreningar, organisationer och kommuner som tillsammans jobbar för att stärka och utveckla en hållbar värmländsk besöksnäring.


Kontaktpersoner

Mia Landin
Vd
Mia Landin
Frida Jansson Högberg
Kommunikatör
Frida Jansson Högberg
Jenny Nohrén
Kommunikatör
Jenny Nohrén
Andreas Norum
Projektledare Visit Värmland
Andreas Norum
Projektledare
Niclas Wikman