2017-10-17 09:02Pressmeddelande

​Inbjudan till pressträff: Kartläggning av inresande besökare via Karlstad Airport hösten 2017

Visit VärmlandVisit Värmland

Onsdag 18 oktober bjuder Visit Värmland, Karlstad Airport och Karlstads kommun in till en pressträff för att presentera den undersökning som genomförts med inresande resenärer via Karlstad Airport under åtta dagar i augusti och september 2017. På träffen redovisar undersökningsföretaget Research One de slutsatser som kan dras gällande bland annat besökarnas demografi, reseanledningar, attityder till besöket och vistelsen i Värmland samt effekter för den regionala besöksnäringen.

Plats: Karlstad Airport

Datum: onsdag 18 oktober

Tid: kl. 15-16

Närvarande: Visit Värmland, Karlstads kommun, Karlstad Airport, Research One AB

Varmt välkomna!

För mer information:
Jonas Jacobsson, vd Visit Värmland, tel. 0721-41 00 33
e-post: jonas.jacobsson@visitvarmland.se


Om Visit Värmland

Visit Värmland arbetar för besöksnäringen i Värmland. Våra tillgångar är våra medlemmar; företag, föreningar, organisationer och kommuner som tillsammans jobbar för att stärka och utveckla en hållbar värmländsk besöksnäring.


Kontaktpersoner

Mia Landin
Vd
Mia Landin
Frida Jansson Högberg
Kommunikatör
Frida Jansson Högberg
Jenny Nohrén
Kommunikatör
Jenny Nohrén
Andreas Norum
Projektledare Visit Värmland
Andreas Norum
Projektledare
Niclas Wikman