2018-04-26 07:58Pressmeddelande

​Inbjudan till pressträff 27 april: Tillgänglig Besöksnäring Värmland

Visit VärmlandVisit Värmland

Region Värmland beslutade nyligen att finansiera projektet Tillgänglig Besöksnäring Värmland som syftar till att förbättra de fysiska och psykiska villkoren för personer med funktionsvariationer att ta del av besöksnäringen i Värmland. Projektet har även som målsättning att skapa ökad förståelse för, och kunskap om, tillgänglighet och funktionsnedsättning bland aktörerna inom den värmländska besöksnäringen för att skapa möjligheter att ta emot fler besökare och därmed öka konkurrenskraften.

Projektet genomförs i samarbete mellan Funktionsrätt Värmland och Visit Värmland med kunskapsstöd från Landstinget i Värmland. Genom Tillgänglig Besöksnäring Värmland vill vi genomföra en kartläggning och inventering av nuläge med hjälp av den nationella Tillgänglighetsdatabasen. Vi beräknar att inventera minst 30 anläggningar och aktörer inom den värmländska besöksnäringen under de tre år som projektet varar. Dessutom planerar vi att föra kontinuerlig dialog med Visit Värmlands samtliga 160 medlemmar under projekttiden och även nå ut till övriga aktörer inom Värmlands besöksnäring.

Plats: Visit Värmlands lokaler, Norra Strandgatan 17, Karlstad.
Datum: fredag 27 april
Tid: kl. 10.00

Närvarande:

  • Visit Värmland
  • Funktionsrätt Värmland
  • Eskebohl Måltid & Mångfald
  • Landstinget i Värmland
  • Karlstad CCC (deltagare i projektet)

Varmt välkomna!

För mer information kontakta Jonas Jacobsson, vd Visit Värmland
Mail: jonas.jacobsson@visitvarmland.se
Tel: 0721-410033


Om Visit Värmland

Visit Värmland arbetar för besöksnäringen i Värmland. Våra tillgångar är våra medlemmar; företag, föreningar, organisationer och kommuner som tillsammans jobbar för att stärka och utveckla en hållbar värmländsk besöksnäring.


Kontaktpersoner

Mia Landin
Vd
Mia Landin
Frida Jansson Högberg
Kommunikatör
Frida Jansson Högberg
Jenny Nohrén
Kommunikatör
Jenny Nohrén
Andreas Norum
Projektledare Visit Värmland
Andreas Norum
Projektledare
Niclas Wikman