2022-11-30 20:13Pressmeddelande

Hela Mattila firar nomineringen av Stora Turismpriset

null

Stora Turismpriset 2022 delades ut 30 november på Vasateatern i Stockholm i samband med konferensen Besöksnäringen på agendan. Det blev inte vinst men en hyllning av Värmlands bidrag Mattila natur- & kulturförening.

På plats i Stockholm fanns eldsjälarna Bengt och Göran, övriga aktörer och personer på olika platser i landet, men inte minst i Mattila med omnejd. Mattila natur- & kulturförening utsågs till vinnare av Värmlands Turismpris 2022 och blev även Värmlands bidrag till Stora Turismpriset 2022 med motiveringen:

"Mattila natur- & kulturförening för historien och kulturarvet vidare genom digitala upplevelser och nytänkande som samspelar med naturen, kulturen och historien. Genom samverkan bidrar de till att utveckla besöksnäringen och att göra Mattila till en del av en hållbar levande Finnskog och ett hållbart samhälle för de som lever, verkar, bor och besöker.

– Inom föreningen sker innovativa utvecklingsarbeten av finnbygdens traditioner, musiken, berättelserna och vandringsstigarna på ett antal olika sätt som stärker alla sinnen och skapar platsattraktion. Mattila natur- & kulturförening bidrar aktivt till att fler besökare hittar och besöker området, upplever och kan konsumera ett bra utbud utifrån bo, äta och göra, säger Mia Landin vd på Visit Värmland.

Mattila natur- & kulturförening stärker platsens attraktionskraft genom att vårda och synliggöra natur- och kulturmiljöer i och kring en dagsvandring från Mattila. Föreningen har bland annat möjliggjort att besökaren idag kan vandra på flera uppdaterade och nya leder, ta fina cykelturer i vidsträckt natur och samtidigt få tillgång till Vägvisare Mattila, en digital guide över området.

– Vi är naturligtvis väldigt överraskade och stolta att vårt arbete och engagemang belönas och uppmärksammas på det här sättet. Vi deltar i olika projekt och nätverkande för att utveckla nya metoder och samverkan för Finnskogen när det gäller turism och näringsliv. Tillsammans med idéella föreningar och småföretag försöker vi få affärsmässigheten i området att stärkas så att bärkraften och konkurrenskraften i området ökar. Att få vinna Värmlands Turismspris och bli nominerad till Stora Turismpriset värmer och ger oss ny energi, säger Bengt Fjellstedt talesperson, drivkraft och fd ordförande i Mattila natur- & kulturförening.

– Mattila är en plats för rörelse, avkoppling, dialog och berättelser som berikar dig till både kropp och själ. Med bra boende, mat och stora möjligheter till upptäckter året runt. Det är en plats där då, nu och framtid möts och skapar personliga perspektiv samtidigt som det stärker områdets attraktionskraft. Nu ska vi fira innan vi ger oss hem igen och fortsätter att utveckla Finnskogen och Mattila genom att både vårda, bevara och tillgängliggöra områdets historia, kultur och naturvärden, säger Göran Nilsson ordförande i Mattila natur- & kulturförening.

Vinnare av Stora Turismpriset 2022 blev Pater Noster, Västra Götaland.

Om Stora Turismpriset

Stora Turismpriset delas i år ut för 29:e året i rad. Stora Turismpriset delas ut till ett företag eller annan organisation som på ett nytänkande och innovativt sätt bidragit till utveckling av besöksnäringen. Stiftelsen för kunskapsfrämjande inom turism arbetar för att främja utveckling av kunskap inom svensk turism. Tillväxtverket är stiftelsens huvudman och driver de aktiviteter som styrelsen beslutar om.

Nominerade till Stora Turismpriset

Kontakt:

Mia Landin, vd Visit Värmland. Tel. 054-776 60 01, mia.landin@visitvarmland.com
Bengt Fjellstedt, Mattila natur- & kulturförening, Tel. 070-815 85 30, bengt@hirschfjellstedt.se

 


Om Visit Värmland

Visit Värmland arbetar för besöksnäringen i Värmland. Våra tillgångar är våra medlemmar; företag, föreningar, organisationer och kommuner som tillsammans jobbar för att stärka och utveckla en hållbar värmländsk besöksnäring.


Kontaktpersoner

Mia Landin
Vd
Mia Landin