2018-07-06 09:12Pressmeddelande

​Fortsatt stark tillväxt för Värmlands besöksnäring

Visit VärmlandVisit Värmland

Den starka tillväxten inom Värmlands besöksnäring som vi sett under årets första fyra månader håller i sig. Övernattningsstatistiken för maj månad släpptes nyligen av Statistiska Centralbyrån och Värmland uppvisar en ökning av antal gästnätter med 9,7 procent jämfört med maj 2017. De utländska gästnätterna ökade med 14,1 procent medan gästnätterna från svenska besökare ökade med 7 procent. Sverige som helhet hade i maj en minskning av antal gästnätter med 1,6 procent där de utländska gästnätterna ökade med drygt 11 procent medan de svenska gästnätterna minskade med drygt 5 procent.

Under de första fem månaderna 2018 har Värmland haft totalt 979 000 gästnätter vilket motsvarar en ökning med över 27 procent jämfört med samma period i fjol. Vi har sett en markant ökning av antalet gästnätter både från utländska besökare med närmare 26 procent och från svenska gäster med drygt 27 procent. Detta kan jämföras med motsvarande ökning för Sverige som helhet under de första fem månaderna där den totala ökningen var 4 procent. Statistiken inkluderar boende på hotell, stugbyar, campingar, vandrarhem och privat förmedlade stugor men exkluderar övernattande i egna fritidshus, via Airbnb och boende hos släkt och vänner.

– Den bra starten för besöksnäringen i Värmland som vi sett under årets första månader håller i sig även i maj vilket ger positiva effekter i många olika branscher och led. Värmlands position som en attraktiv besöksdestination för både svenska och utländska gäster är fortsatt stark vilket bådar gott inför högsäsongen säger Jonas Jacobsson, vd för Visit Värmland. Att vi lyckas behålla en mer gynnsam utveckling än Sverige som helhet är glädjande och i linje med Värmlands besöksnäringsstrategi.

Kontakt: Jonas Jacobsson, vd Visit Värmland, 0721-41 00 33.

Källa: Tillväxtverket och SCB


Om Visit Värmland

Visit Värmland arbetar för besöksnäringen i Värmland. Våra tillgångar är våra medlemmar; företag, föreningar, organisationer och kommuner som tillsammans jobbar för att stärka och utveckla en hållbar värmländsk besöksnäring.


Kontaktpersoner

Mia Landin
Vd
Mia Landin
Frida Jansson Högberg
Kommunikatör
Frida Jansson Högberg
Jenny Nohrén
Kommunikatör
Jenny Nohrén
Andreas Norum
Projektledare Visit Värmland
Andreas Norum
Projektledare
Niclas Wikman