2022-02-15 09:00Pressmeddelande

Ett bra år för besöksnäringen i Värmland trots pandemin

Visit VärmlandVisit Värmland

De preliminära siffrorna för kommersiella övernattningar under 2021 offentliggjordes av SCB vecka 6 och Värmland följer samma mönster som övriga Sverige med bra sommarmånader och en mer stabil höst än första halvåret 2021. Siffrorna visar att jämfört med 2020 ökar Värmlands gästnätter med 14 procent, vilket totalt ger 1,8 miljoner kommersiella gästnätter.

– Värmland lockar många besökare vilket tyder på att det finns mycket som attraherar. Vi ska fortsätta att bygga vidare och utveckla upplevelserna för att skapa ökad attraktions- och konkurrenskraft för en hållbar besöksnäring. Många företag och näringsidkare har bekräftat att man haft omsättningsrekord i sommar och att besökarna, även om de varit färre i antal, har spenderat mer under sitt besök, säger Mia Landin, vd Visit Värmland.

Värmland ökade med 6 procent på svenska gästnätter (totalt 1,5 miljoner gästnätter 2021). Gästnätter från utlandet har ökat från 
180 000 under 2020 till 312 000 under 2021, men bör ses i relation till att Värmland under 2018 hade 860 000 utländska besökare.

Tappet av utländska besökare i Värmland är stort. Frånvaron av norska besökare har varit kännbart, inte minst för gränshandeln. Största utländska marknad för Värmland sett till antalet övernattningar under 2021 är Tyskland, följt av Norge som vanligtvis varit Värmlands största utlandsmarknad. Av 312 000 utländska gästnätter utgör Tyskland 30 procent.

– Vi kan se att Värmland haft fler internationella besökare än under 2020 och att det skett under flera månader, främst under andra halvåret, och säsongen har glädjande förlängts in på senhösten. Vi ser en bra tillväxt från våra närmsta europeiska länder och även att de har kommit vid andra säsonger än sommar och vinter, säger Mia Landin vd på Visit Värmland.

  Under 2021 har branschen stått inför många utmaningar och det är fortfarande långt kvar till ett normalår men med borttagna restriktioner är förhoppningarna höga för framtiden.

  – Det pågår ett stort jobb med att starta om. Näringen återanställer och letar kompetent personal, många har hittat nya sätt att samverka för att skapa ett attraktivt utbud vilket ger utmärkta förutsättningar för att locka fler besökare till Värmland, både inhemska och utländska, säger Mia Landin vd på Visit Värmland.

   Visit Värmlands insatser som görs i samverkan med bland annat Värmlands kommuner och samverkanspartners för ökad attraktionskraft, utveckling och kunskapshöjning ska bidra till att stötta näringen och locka besökare.


   Om Visit Värmland

   Visit Värmland arbetar för besöksnäringen i Värmland. Våra tillgångar är våra medlemmar; företag, föreningar, organisationer och kommuner som tillsammans jobbar för att stärka och utveckla en hållbar värmländsk besöksnäring.


   Kontaktpersoner

   Mia Landin
   Vd
   Mia Landin
   Frida Jansson Högberg
   Kommunikatör
   Frida Jansson Högberg
   Jenny Nohrén
   Kommunikatör
   Jenny Nohrén
   Andreas Norum
   Projektledare Visit Värmland
   Andreas Norum
   Projektledare
   Niclas Wikman