2020-10-06 11:59Pressmeddelande

En mycket annorlunda besöksnäringssommar

Visit VärmlandVisit Värmland

Statistiska Centralbyrån (SCB) har idag publicerat de preliminära siffrorna för augusti och vi kan summera sommaren 2020. De preliminära siffrorna för kommersiella övernattningarna under juni, juli och augusti 2020 visar en minskning med 47,6 procent i Värmland jämfört med motsvarande period 2019. Sverige som helhet minskar med 36,7 procent.

Svenska gästnätter i Värmland minskar med 7,4 procent under augusti vilket är bättre än landet som tappar 14 procent på svenska gästnätter.

Utländska besökare, främst från Norge, Tyskland och Nederländerna, står vanligtvis för en stor del av övernattningarna på hotell och camping under augusti. Värmlands utländska gästnätter minskar med 77 procent under augusti vilket är i nivå med Sverige. I sommar som helhet har Värmland haft 12 procent utländska besökare, förra sommaren var andelen utländska besökare nästan 50 procent. 

– Det var väntade siffror för sommaren som helhet men ljusglimten är att de svenska gästnätterna har ökat under juli i år, säger Mia Landin vd på Visit Värmland.

Under juli 2020 visar de preliminära siffrorna en ökning av svenska gästnätter med 4,5 procent i Värmland jämfört med 2019. Visit Värmland har sedan pandemin startat haft en kontinuerlig dialog med och samlat in information från näringen kring läget.

– Som näringsidkare har man i de flesta fall upplevt att man är förhållandevis nöjd med sommarmånaderna tack vare juli och tillströmningen av svenska besökare. Karlstad hade en ökning av svenska gästnätter på hotell med 19,5 procent och de värmländska campingarna ökade svenska gästnätter med 6,3 procent under juli. Men juli gör ingen sommar, och den blev väldigt kort utan de utländska besökarna som vanligtvis bidrar till en stor andel av gästnätterna, inte minst under augusti. Men vi vet också att det har varit väldigt många dagsgäster i omlopp i sommar. Nöjda besökare från närområdet är det bästa ambassadörskap man kan få inför framtiden, fortsätter Mia.

Besökare från alla utländska marknader minskar i sommar, samma trend som Sverige i övrigt.

– Sommaren 2020 kan bäst beskrivas som annorlunda. Flera av våra värmländska företag vänder sig i stort mot utländska besökare. För dem har våren och sommaren varit en oerhörd utmaning och omställning mot en ny svensk marknad i kombination med stor ovisshet kring pandemin. Både säljkanaler, marknadsföring och produkter har anpassats och jag är väldigt stolt över den förmåga till omställning som näringen visat, fortsätter Mia.

– Det har varit svårt för företagen med planering under pandemin. I många fall har företagen behövt öka personalstyrkan samtidigt som man har haft möjlighet att ta emot färre antal besökare. Säsongsjobb har försvunnit och företagarna har själva ryckt in istället för att anställa. Västanå teater, Gammelvala i Brunskog och Värmlänningarna i Ransäter och deras dragspelsstämma är exempel på evenemang som drar mycket publik men inte kunde genomföras alls. Och ett inställt evenemang ger stora effekter på både boende och restauranger i närheten, säger Mia Landin.

Oron kopplat till den pågående situationen kring smittspridningen, reglerade landsgränser och deltagarantal kommer fortsatt att påverka näringen under hösten.

– Vi står fortsatt inför stora utmaningar, hösten och vintern kommer att bli kännbar för många, inte minst för nöjes-, mötesindustrin och hotellbranschen, säger Mia Landin.

Bokningsläget på de värmländska skidanläggningarna ser mycket bra inför vintersäsongen. Värmlands besöksnäring håller i och håller ut.

– Våra utländska gäster kommer även i framtiden att vara mycket viktiga, inte minst vår närmsta och största marknad Norge, men även i Danmark, Tyskland och Nederländerna finns fortsatt ett stort intresse för Sverige och Värmland. Men vi måste tänka till och utöka utbudet för hemester och svemester för en hållbar och konkurrenskraftig besöksnäring. Naturen med kringliggande kultur, sevärdheter, fikastop, matställen, gårds- och hantverksbutiker – det har verkligen gått hem i sommar hos våra besökare, säger Mia Landin.

Källa Tillväxtverket och SCB

För mer information
Mia Landin, vd Visit Värmland, tel: 054 776 60 01, e-post: mia.landin@visitvarmland.com


Om Visit Värmland

Visit Värmland arbetar för besöksnäringen i Värmland. Våra tillgångar är våra medlemmar; företag, föreningar, organisationer och kommuner som tillsammans jobbar för att stärka och utveckla en hållbar värmländsk besöksnäring.


Kontaktpersoner

Mia Landin
Vd
Mia Landin
Frida Jansson Högberg
Kommunikatör
Frida Jansson Högberg
Jenny Nohrén
Kommunikatör
Jenny Nohrén
Andreas Norum
Projektledare Visit Värmland
Andreas Norum
Projektledare
Niclas Wikman